HBR Blekinge

Välkommen till HBR Blekinges hemsida.
HBR Blekinge stödjer hemvärnet i Blekinge. I Blekinge verkar tre landbaserade Bataljoner och en marin Bataljon.

Föreningen för HBR Blekinge har förmånen om att få besluta om utdelning av Gustaf Petri medaljen i Brons. Gustaf Petri medaljen i silver utdelas även den av HBR, dock har förbundsstyrelsen beslutsrätten över den. Gustaf Petri medaljen är eller anses vara den högst utmärkelsen, som hemvärnspersonal kan erhålla. Båda medaljer är bärbara till uniform. Till dessa finns även släpspännen.

VÄLKOMMEN HEMVÄRNSKAMRAT!
 

Adress: HBR Blekinge, c/o Jan Åke Karlsson, Lindblomsvägen 127, 372 33 Ronneby, e-post: jan-ake.karlsson@forsvarsutbildarna.se

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-28 kl. 02:35 av Peter Hawlitzky.