Föreningsstyrelsen

Styrelsen för HBR Gotland består av följande:
Föreningsordförande
Sune Ljungberg
0498-24 04 76
0705-27 43 15
Sekreterare
Göran Lundin
0498-26 43 48
0733-60 99 88
goran.lundin@telia.com
Kassör
Harry Hanell
0498-21 63 13
0706-90 28 15

Adress: HBR Gotland, c/o Sune Ljungberg Garvaregatan 24 620 20 Klintehamn


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-28 kl. 00:44 av Peter Hawlitzky.