Utvärdering

All verksamhet i ungdomsavdelningarna utvärderas av Instruktörer och Elever efter genomförande. Vi publicerar resultaten nedan för er information.

Presentation av resultat efter utvärdering

Vi tillämpar skalan 1-5 vid bedömning av ställd fråga, där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra.
Nedan presenterar vi övning, antal deltagare, fråga & medelvärde i svaren.


Sidan publicerad/ändrad 2013-02-01 kl. 11:26 av Richard Nordell.