Styrelsens sammansättning

Efter årstämman har vår föreningsstyrelse följande utseende.
Styrelse 2004:
Ordförande i föreningen:
Christer Nilsson

Ordförande i styrelsen:
Christer Nilsson

Sekreterare:
Niclas Ankar

Kassör:
Elisabeth Abrahamsson

Ledamöter:
Johan Swanmark
Carl-Henric Jansson
Håkan Bernandersson
Tor-Björn Johansson

Peter Rundberg (ers.)
Kent Bodin (ers.)

Sidan publicerad/ändrad 2013-04-11 kl. 06:53 av Richard Nordell.