Anders Björks medlemsbrev aug 2016

 


Försvarsutbildare!

Vår verksamhet består av tre delar: Utbildning, rekrytering samt försvarsinformation. I höstens program har vi fått med alla tre delarna i ett som vanligt fullspäckat program. Några som inte har legat på latsidan i sommar är våra ungdomar som har deltagit med två lag på HvSS ungdomstävling med ett lysande resultat. Hallands Wikingar kom på 2:e plats och Hallands Lejon på 11:e. Grattis! Mycket bra jobbat!

Rekrytering

Föreningen håller på att ta fram en rekryteringsvision där vi ska fördubbla antalet medlemmar till 2017 års slut. Du kan hjälpa till att uppnå vårt mål genom att ta med Dig en kamrat till nästa aktivitet. Längst ner finner Du ett inbetalningskort som Du kan ge till intresserade blivande medlemmar.

Känner Du någon ungdom som vill vara med i en intressant och givande fritidsaktivitet är de välkomna till Lv 6 vakt den 28 augusti kl. 09.55 för en informationsdag.

Försvarsinformation

Föreningen arbetar aktivt med försvarsinformation och kan glädjande meddela att Överbefälhavaren kommer till Halmstad onsdagen den 31 augusti kl 18.00, stadsbiblioteket, och här förväntar vi oss en stor uppslutning av medlemmar och från allmänheten.

Utbildning Utbildning är viktig för oss och föreningen kommer att genomföra ”För Din säkerhet” där du får reda på hur du ska hantera en krissituation samt övning i trafiksäkerhet på halkbanan där Du lär Dig hantera en bil på halt underlag.

 

Styrelsen önskar er välkomna på våra aktiviteter!

Anders Björk, Ordförande

 

Finns i wordformat nedan

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-17 kl. 13:27 av Jonas Ericsson.