Julbrev 2016

Ordförande Anders Björks julbrev till medlemmarna 2016.
Anders Björk, under förenings besök i Göteborg. Foto: Roger Bengtsson
Anders Björk, under förenings besök i Göteborg. Foto: Roger Bengtsson

Försvarsutbildare – Gott Nytt År!


I en orolig omvärld och militär upprustning i vårt närområde behöver Sverige stärka den militära och civila försvarsförmågan. Sveriges Överbefälhavare har meddelat att vi kommer att försvara vårt land till sista soldat. Riksdagen har även beslutat att militär grundutbildning skall påbörjas med upp till 10 000 mönstrade 2017 varav en tredjedel får rycka in 2018, som ett komplement till det frivilliga yrkesförsvaret.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett kommuner, landsting och länsstyrelser i uppdrag att återuppta krigsplanläggningen. MSB har även påbörjat planeringen för civilt försvar. Det vi kan göra inom Försvarsutbildarna är att fortsätta utbilda kursdeltagare för krigsplacering enligt Försvarsmaktens behov och genom ungdomsutbildning rekrytera soldater och befäl till Försvarsmakten samt stärka den svenska försvarsviljan genom bland annat totalförsvarsinformation.

2016

2016 var ett mycket bra år för föreningen med stor verksamhet på alla fronter, ungdomsavdelningen har varit väldigt aktiv och gjorde ett bra resultat på HvSS ungdomstävlan.

ÖB-31 aug

Överbefälhavare Micael Bydén i Halmstad. Foto: Lars Björk

Vi har haft föreläsningar om terror av Hans Brun och ryska specialförband av Joakim von Braun. Som kronan på verket har vi haft försvarsinformation av vår överbefälhavare Micael Bydén med stort antal deltagare, tyvärr så fick inte alla plats vilket vår ÖB beklagade och han sa att han gärna kommer till oss igen.

Halkutbildning oktober 2016. Foto: Roger Bengtsson

Halkutbildning oktober 2016. Foto: Roger Bengtsson

Under januari 2017 kommer styrelsen att planera årsprogrammet som vi hoppas Du kommer att finna intresseväckande. Om Du har förslag på verksamhet för föreningen under 2017 är Du välkommen att lämna Dina synpunkter till styrelsen.

Årsmöte 2017

Föreningen håller sitt årsmöte torsdagen den 16 februari kl 1800 på kursgården Tylebäck – Du är hjärtligt välkommen. Vi har bjudit in beredskapsdirektören på Länsstyrelsen i Halland Niklas Nordgren som kommer att informera om civilt försvar. Efter ärtsoppan genomför vi årsmötesförhandlingarna cirka kl 1930.

Vet Du någon som är intresserad av att hjälpa till i styrelsen kontakta Benny Nord i valberedningen: benny.nord@forsvarsutbildarna.se

Styrelsen önskar er ett Gott Nytt 2017 fyllt med frivilliga försvarsaktiviteter!

Anders Björk, Ordförande


Aktiviteteter 2016

Information från en del aktiviteter kan ni hitta via nedanstående länk.

I helhet

Hela brevet finns i pdf-format nedan

Sidan publicerad/ändrad 2017-01-03 kl. 09:52 av Jonas Ericsson.