Informationsbrev mars 2014

Information från Halmstads Försvarsutbildningsförening mars 2014.

Göteborgs Försvarsutbildningsförbund inbjuder till regionalt grundkurs ”Försvarsinformation steg 1” 2014-04-12—13

Arrangerande förbund

Göteborgs Försvarsutbildningsförbund

Syfte/mål   

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper så att man kan diskutera med och svara på de frågor som ställs av allmänhet, ungdomar på kurser, nya medlemmar etc.

 I kursen ingår även att kunna hitta och använda andra källor. Innehåll i stort i kursen:

 • Säkerhetspolitik/omvärldsöversikt
 • Försvarsmakten
 • Civil beredskap
 • Frivilligförsvar
 • Vilka vägar finns för ett mer aktivt deltagande i Försvarsmakten

Målgrupp                     

Medlemmar och funktionärer i frivilliga försvarsorganisationer. Kursdeltagare tas i första hand från Södra Sverige.

Kurschef                     

Lars Björk 

Instruktörer                 

Ur Försvarsutbildarna                 

Kursadjutant                                 

Johnny Stenberg, Göteborgs försvarsutbildningsförbund           

Tid                              

Kurstid: 04-12 kl 0900-2100, 04-13 kl 0800-1600.

Kurstid: 2014-04-12--13 (kurstid: 04-12 kl 1230-2000, 04-13 kl 0800-1200)

Övningsplats                                 

FömedC, Göteborg (”Käringberget”)

Inryckning                  

Lördag 2014-04-12 kl 0800-0900 (fika vid ankomst)

Utryckning                  

Söndag 2014-04-13 senast kl 1600

Utrustning 

Uniform eller civil klädsel, toalettartiklar, handduk och anteckningsmateriel.

Kursansökan                                 

Bifogad ansökningsblankett sänds senast 2014-04-01 till: 

Försvarsutbildarna, Box 5034, 102 41 Stockholm alternativt med e-post tillutbildning@forsvarsutbildarna.se

Max antal elever          

25 st. Deltagarlista och ev reservlista sänds ut senast 140403.

Ekonomi    

Dagersättning 72 kr/dag (lördag och söndag), fri mat, fri logi på logement motsv samt ersättning för in- och utryckningsresa med egen bil (18,50 kr/mil).

Transporter                 

Samåkning till kursen organiseras av respektive kår/förbund/förening/sektion/förband motsv (deltagarförteckning för att kunna samordna transporter utsänds i samband med slutliga bestämmelser).

I normalfallet skall egna bilar användas för transport till och från kursen (samåkning).

Förläggning                                   

Logement motsv på FömedC (sängkläder finns).

Upplysningar               

Göteborgs Försvarsutbildningsförbund Johnny Stenberg, telefon 0708/280852 alt

e-post  johnny.stenberg@forsvarsutbildarna.se

eller Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, telefon 070/5933727

alt e-post ulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se

Övrigt       

Självstudieuppgifter kommer sannolikt att sändas ut i samband med slutliga bestämmelser.

Slutliga bestämmelser, program, deltagarförteckning och ev reservlista sänds till förbund och anmälda deltagare senast 2014-04-03.

 

 


Sök till årets kurser!


Nu finns årets kurskatalog på nätet och kurserna finns sökbara på frivilligutbildning.se  Katalogen innehåller spännande utbildningar för både "nybörjaren" och den mer erfarne kursdeltagaren.

I år finns även ett nytt koncept för försvarsinformation på sidan 16. Totalt finns nästan 170 kurstillfällen att söka.

Katalogen distribueras även med nästa nummer av Försvarsutbildaren, som är under tryckning.

http://www.frivilligutbildning.se/web/Default.aspx

 


 

Criscom söker dig som vill stödja det civila krisberedskapssystemet inom kriskommunikation

Under 2014 har Försvarsutbildarna i uppdrag att engagera ett 30-tal medlemmar som kan och vill skriva avtal inom ramen för frivillig förstärkningsresurs. Vi söker redaktörer, omvärldsbevakare, informationsassistenter för uppdraget att stödja samordning av information till myndigheter, allmänheten och media. Uppdragsgivarna är en länsstyrelse samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)


Hallands Försvarsutbildningsförbund inbjuder till kursen ”Strid KU – enskild soldat” 2014-04-11--13”

Arrangerande förbund

Hallands Försvarsutbildningsförbund

Omfattning/mål           

Kursen är en repetitions- och kompletteringskurs avseende enskild soldats strid vid bevakning av objekt/förläggning.

Slutmål

Efter kursen skall eleven som enskild soldat kunna strida, inom ramen för grupp och stridspar, vid objekt eller förläggning.

Delmål

Efter kursen skall eleven kunna,

 

 • Vidta åtgärder vid färdiga till strid
 • Inta skydd
 • Välja rätt skydd med hänsyn till olika föremåls skyddsförmåga
 • Tillämpa de olika stridsförflyttningssätten och framryckningsformerna
 • Inta tilldelad eller vald eld- eller skyddsställning och vidta eldförberedelser
 • Verka från eldställning
 • Hantera personlig stridsutrustning

                 

Kurskod                      

G 07305

Kurschef   

Rickard Törnstråle

Instruktör  

Fredrik Lindström

Kursadjutant               

Lennart Bengtsson, Hallands Försvarsutbildningsförbund

Tid            

2014-04-11--13 (övningstid: 04-11: 1900-2200, 04-12 kl 0800-2000, 04-13 0800-1600).

Målgrupp                                       

Personal som har en befattning i Försvarsmakten, tex i Hemvärnet med de Nationella skyddsstyrkorna. 

Elev skall inneha en avtalsbefattning, och ha behov av att repetera/komplettera sin förmåga avseende enskild soldats strid.

Kursen är även lämplig för annan personal som bedöms behöva repetera sin förmåga som enskild soldat.

Hallands Försvarsutbildningsförbund inbjuder till kursen ”Strid KU – enskild soldat” 140411--13”

Förkunskapskrav                          

Elev skall ha genomfört godkänd militär grundutbildning (TFU-Grund, GU-F, vpl grundutbildning eller motsvarande utbildning).

Kursplats  

Lv 6, Halmstad

Inryckning                   

Lv 6 i Halmstad fredag 2014-04-11 kl 1800-1900 (fika vid ankomst).

 

Utryckning

Söndag 2014-04-13 senast kl 1600

Utrustning                   

Fältuniform m/90, stridsutrustning och stridspackning. toalettartiklar, handduk och antmtrl. Vapenmtrl finns på kursplatsen.

Kursanmälan                                 

Intresserad elev sänder senast 25 mars bifogad anmälningsblankett till:

Försvarsutbildarna, Box 5034, 102 41 Stockholm alternativt med

e-post till utbildning@forsvarsutbildarna.se

Max antal elever          

25 st. Om fler än 25 elever anmäler sig prioriteras eleverna av Hallands Försvarsutbildningsförbund i samråd med kurschefen, Försvarsmakten och förbandschefer.

Deltagarlista och ev reservlista sänds ut senast 140401.

Ekonomi    

Dagersättning 72 kr/dag (lördag och söndag), fri mat (lördag och söndag), fri logi i flerbäddsrum samt ersättning för in- och utryckningsresa med egen bil (18,50 kr/mil).

Hallands Försvarsutbildningsförbund och Hallandsgruppen bestrider samtliga kostnader

(inkl resor för antagna elever).

Transporter

Samåkning till kursen organiseras av respektive förbund/förening/kår/förband motsv. (deltagarförteckning för att kunna samordna transporter utsänds i samband med slutliga bestämmelser).

I normalfallet skall egna bilar användas för transport till och från kursen (samåkning). Utnyttjande av andra transportmedel beviljas endast av Ulf Hammarlund eller Lennart Bengtsson.

 Ev biljetter beställs och uthämtas av eleverna själva (billigaste pris skall utnyttjas).

Transport till och från järnvägstationen kan ordnas (se slutliga bestämmelser).

Förläggning                 

Logement på Lv6

Upplysningar               

Hallands Försvarsutbildningsförbund Lennart Bengtsson, telefon 035/54637, 0705/849113 alt

e-post lennart.bengtsson@forsvarsutbildarna.se

Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, telefon 035/2663102, mobiltelefon 070/5933727, alt

e-post ulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se

Slutliga bestämmelser, program, deltagarförteckning och ev reservlista sänds bl a till förbund och anmälda deltagare senast 140401.


Verksamhetsberättelse från årsmötet

Bifogas                                                                                                  

 


Försvarsforum den 9 april kl 1815

Högskolan i Halmstad
Välkommen!

 

----------------------------------------------------------------
Med vänliga hälsningar

Lars Björk

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-03-22 kl. 18:53 av Jonas Ericsson.