Information från Försvarsutbildarna i Halmstad april 2014

Inbjudan till Allmänna Försvarsföreningen


Bildandet av länsavdelning Halland i Allmänna Försvarsföreningen (AFF)

Tid           

2014-04-24 kl 1830

Plats      

Halmstad slott (musikgemaket)

Allmänna Försvarsföreningen har funnits sedan 1890 och verkat för;

  • Kunskap för att förstå förändringar i Sverige och omvärlden
  • Insikt om behovet av kritiskt tänkande
  • Dialog där olika uppfattningar får komma fram

Allmänna Försvarsföreningen (AFF) deltar aktivt i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten.

Runt om i landet arrangeras seminarier, konferenser, debatter, och föredrag om olika säkerhets-
och försvarspolitiska teman.

 

Inbjudan till Allmänna Försvarsföreningen

Torsdagen den 24 april kl 1830-2100 på musikgemaket slottet i Halmstad väljs formellt länsavdelningens
styrelse som skall bestå av minst en ordförande, en sekreterare samt en ledamot.

Länsavdelningens interimistiska styrelse består av ordförande länsrådet Lisbeth Schultze,
sekreterare överste Hans Hansson fd Militärhögskolan Halmstad, Evert Grahn näringslivet samt
överstelöjtnant Claes Bergström Militärhögskolan Halmstad.

I samband med bildandet av länsavdelningen Halland av AFF kommer föreningen att genomföra
en föreläsning på temat ” Ukraina – påverkan på vår säkerhet”

Ingen föranmälan - Välkommen


Inbjudan till filmkväll i hemvärnsstugan på Skedalahed 04-24

Kom och se och hör Halmstads Hemvärnskompanis Historia och Verksamhet under de senaste 20 åren.

Rune Olausson visar sammandrag i ord och bild av sina många produktioner.

Plats

Hv-stugan Skedalahed

Tid

19.00–21.00

Datum

24 april och 15 maj.

 

Fika till självkostnad 10 kr

 

Välkomna

Styrelsen

Hemvärnsstugeföreningen


Föreningen Svenska Robotbåtar

Robotbåten R142 Ystad
Åk med Robotbåten R142 Ystad från Gålö till Karlskrona

Tänk att rusa fram i den svenska skärgården i över 40 knop ombord på ett robotbestyckat fartyg,
höra ljudet från tre stycken Rolls-Royce gasturbiner och känna gemenskapen och stoltheten
med dina besättningsmedlemmar under ett svårt uppdrag.

Det är många officerare och värnpliktiga som levt och jobbat på robotbåtar av Norrköpings-
klassen (senare kallad typ Ystad) under årens lopp och som har många minnen från den tiden.

Nu finns det inte längre kvar några rustade robotbåtar i den Svenska flottan, de flesta har gått till
skrotning (se historik). Men ett fartyg finns fortfarande kvar i drift, nu som civilt museifartyg.

Den ideella föreningen Svenska robotbåtar övertog fd. HMS Ystad från Svenska flottan 2006
med syftet att bevara fartyget i originalskick och i full drift samt sprida kunskap om fartygstypens
roll i det svenska försvaret under mer än 30 år.

Vi erbjuder därför företag och privatpersoner att stödja föreningens arbete genom att hyra fartyget
för olika aktiviteter. Det kan vara allt från en enklare lunch ombord vid kaj till en längre körning med
flerrätters middag i gunnrummet och övernattning ombord.

Fartyget är normalt baserat på Gålö (i närheten av Dalarö) vid före detta torpedbåtsbasen men
tidvis under sommaren och vinter ligger hon inne i Stockholm
http://www.robotbatar.se/

Kontakt: event@robotbatar.se


F 10 kamratförening och flygmuseum

Här är deras hemsida: http://www.engelholmsflygmuseum.se/

Välkommen

Sidan publicerad/ändrad 2015-01-07 kl. 13:12 av Jonas Ericsson.