Information från Försvarsutbildarna i Halmstad 2014-07-01‏

Gunnar Karlson. Foto: Lars Björk

Generalsbesök vid Tylebäck den 22 juni

Vecka 26 är en intensiv kursvecka för Försvarsutbildarna på Tylebäck.

Den 22 juni besökte  Generalmajor Gunnar Karlson, chef för MUST, tolkkurserna vid Tylebäck kursgård...

Läs mer

Länk

Överlevnadskurs – handledare vid Tylebäck

kollage

Journalist med fotograf från Hallandsposten besökte Överlevnadskurs-handledare den 25 juni. Ett positivt reportage i Hallandsposten publicerades den 26 juni.

Foto: Lars Björk
Foto: Lars Björk

Grillkväll vid Tylebäck kursgård den 30 juni

Som traditionen bjuder så anordnade Halmstads föreningen grillkväll under sommaren.

Cirka 15 st medlemmar deltog vid grillkvällen vid Tylebäck kursgård. I soligt väder inmundigades
goda hamburgare.

Tylebäck kurser under sommaren

Vecka 426

  • Språkkurs för tolkar – repetition
  • Språk- och rekryteringskurs ungdomar
  • Överlevnad - handledare, barmark
  • Försvarsinformation kurs steg 1 (lördag-söndag)

Under vecka 27

  • CBRN – förbandsinstruktör
  • Tolkkurserna Ryska, Dari och Militärfranska –genomför tillämpningsövningar

Under vecka 431

Funktionärskurs

·       Utbildning

·       Allmän

Under vecka 434

  • Skyddsvaktskurs- instruktör
  • Planering KFÖ

Svenska Försvarsutbildningsförbundet inbjuder till central påbyggnadskurs ”Försvarsinformation steg 2” 2014-09-26--28

Läs mer

Hallands Försvarsutbildningsförbund och Försvarsutbildarna Miljö och hälsa inbjuder till kursen ”Fälthygien” 2014-11-14--16

OBS ändring av kurstid

Arrangerande förbund

Hallands Försvarsutbildningsförbund i samverkan med Försvarsutbildarna Miljö och hälsa

Syfte

Syftet är att förbandet ska behålla ett högt stridsvärde över tid utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter.

Omfattning

Från lagstiftning och ansvar till praktiska exempel från fält, genomgång av viss utrustning, grupparbeten
och spelmoment.

Kursen är grundläggande med utgångspunkt från Generalläkarens inspektionsprotokoll, Försvarsmaktens krav,
FM:s handböcker och lagstiftningens krav inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Följande områden behandlas: förläggningshygien, personlig hygien, skadedjur, smittskydd, livsmedelshantering
inklusive dricksvatten, avfallshantering, kemikaliehantering.

Målgrupp

Chefer inom insatsorganisationen, ex hemvärnet. Kursen är lämplig även för annan personal som bedöms ha
detta utbildningsbehov, exempelvis kvartermästare och personal som arbetar med förplägnad.

Läs mer

FOI om fälthygien

”Det åligger varje chef att ha ett ansvar för fälthygienen. Till sin hjälp har denne hälso- och sjukvårdspersonal.
På kompaninivå - sjuksköterska, på bataljonsnivå - läkare och på brigadnivå - en fälthygiengrupp.”

Läs mer

http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/b_sidor/4/2.html

Regeringen uppdrar MSB att redovisa underlag om civilt försvar

Regeringen har idag gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag
att senast den 28 november 2014 lämna underlag om det civila försvaret inför regeringens
försvarspolitiska proposition.

Underlaget ska utgå från Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige - Starkare
försvar för en osäker tid. I underlaget ska MSB redovisa hur planeringen för det civila
försvaret ska stärkas och utvecklas. MSB ska genomföra uppdraget i dialog med berörda
myndigheter och aktörer.

Politikerveckan i Almedalen

Almedalen slår rekord i år igen när det gäller aktiviteter. Totalt har 1 325 arrangörer lagt in 3 310 seminarier.
Vi finns som projektdeltagare på Försvarspolitisk Arena (FPA) där försvar och säkerhet är huvudområde.
Vi kör alla seminarier live! Om du inte hinner se dem live så ligger de kvar tills du har tid! Du kan även följa
oss på twitter genom #fpaalmedalen.

https://www.youtube.com/user/FPAalmedalen

 

----------------------------------------------------------------
Med Vänliga Hälsningar
Lars Björk

Sidan publicerad/ändrad 2014-07-04 kl. 19:59 av Jonas Ericsson.