Information från Försvarsutbildarna i Halmstad 2014-06-06‏

Svenska Försvarsutbildningsförbundet inbjuder till central påbyggnadskurs ”Försvarsinformation steg 2” 2014-09-26--28

Syfte/mål  

Kursen syftar till att Du skall kunna biträda vid försvarsinformationstillfällen och själv kunna genomföra
introduktion enligt introduktionspaketet.

Kursen syftar även till att ”fylla på” Dina kunskaper inom olika ämnesområden inom ramen för försvarsupplysning.

Du skall också få ökad kunskap om var Du hämtar material och får nya tips om hur försvarsinformationstillfällen
kan genomföras.               

Målgrupp                    

Medlemmar och funktionärer i frivilliga försvarsorganisationer. Kursdeltagare tas i första hand från Södra Sverige.

Förkunskapskrav       

Deltagare skall ha genomfört steg 1 eller ha motsvarande kunskaper.

Kurschef                    

Ur Försvarsutbildarna

Instruktör 

Tomas Malm, Skåne Försvarsutbildningsförbund

Kursadjutant                                

Lars Oddshammar, Skånes Försvarsutbildningsförbund             

Tid                             

2014-09-26--28

Övningsplats                                

Falsterbo kursgård, Höllviken

Inryckning                 

Fredag 2014-09-26 kl 1900. Kursen startar kl 1930.

Utryckning                 

Söndag 2014-09-28 kl 1600

Utrustning

Uniform eller civil klädsel, toalettartiklar, handduk och anteckningsmateriel.

Kursansökan                                

Bifogad ansökningsblankett sänds senast 2014-09-01 till:

Försvarsutbildarna, Box 5034, 102 41 Stockholm alternativt med

e-post till utbildning@forsvarsutbildarna.se

Max antal elever         

24 st. Deltagarlista och ev reservlista sänds ut senast 140905.

Ekonomi   

Dagersättning 72 kr/dag (lördag och söndag), fri mat, fri logi på logement motsv samt
ersättning för in- och utryckningsresa med egen bil (18,50 kr/mil).

Transporter                

Samåkning till kursen organiseras av respektive kår/förbund/förening/sektion/förband motsv (deltagarförteckning för att kunna samordna transporter utsänds i samband med slutliga bestämmelser). I normalfallet skall egna bilar användas för transport till och från kursen (samåkning).

Förläggning                                  

Flerbäddsrum på Falsterbo (sängkläder finns).

Upplysningar              

Kurschefen Tommy Jeppsson, telefon 0705/460568 alt e-post

tommy.jeppsson@forsvarsutbildarna.se

eller

Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, telefon 070/5933727 alt
e-post ulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se

 

Slutliga bestämmelser, program, deltagarförteckning och ev reservlista sänds till

förbund och anmälda deltagare senast 2014-09-05.


 

Försvarsinformation - för att utveckla dig själv och andra

Försvarsinformation är en av grundstenarna för oss i de frivilliga förvarsorganisationerna.
Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten med kunskaper utöver den vanlige medborgaren.
För att kunna svara upp mot det så erbjuder Försvarsutbildarna utbildningar i flera steg. (steg 1-3)
Kurserna är öppna för alla medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Den 28-29 juni genomförs Försvarsinformation, Steg 1 på Tylebäck kursgård – se nedan.
Välkommen med din ansökan idag


Påminner om…

Hallands Försvarsutbildningsförbund inbjuder till regional grundkurs ”Försvarsinformation steg 1” den 28-29 juni vid Tylebäck kursgård

Arrangerande förbund
Hallands Försvarsutbildningsförbund

Syfte/mål   
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper så att man kan diskutera med och svara på de frågor som ställs
av allmänhet, ungdomar på kurser, nya medlemmar etc. I kursen ingår även att kunna hitta och använda andra källor.

Innehåll i stort i kursen:

 •    Säkerhetspolitik/omvärldsöversikt
 •    Försvarsmakten
 •    Civil beredskap
 •    Frivilligförsvar

 

Målgrupp                     

Medlemmar och funktionärer i frivilliga försvarsorganisationer. Kursdeltagare tas i första hand från Södra Sverige.

Kurschef                     
Tommy Jeppsson

Instruktör  
Lars Björk, Rolf Arsenius              

Kursadjutant                                 
Anders Folkesson, Hallands försvarsutbildningsförbund

Tid

2014-06-28--29 (kurstid: 06-28 kl 1230-2000, 06-29 kl 0800-1200).

Övningsplats

Tylebäck kursgård, Halmstad

Inryckning                  

Lördag 2014-06-28 kl 1100-1200 (lunch vid ankomst). Kursen startar kl 1230.

Utryckning                  

Söndag 2014-06-29 kl 1200 (lunch utspisas efter kursavslutningen).

Utrustning 

Uniform eller civil klädsel, toalettartiklar, handduk och anteckningsmateriel.

Kursansökan                                 

Ansökning sänds senast 2014-06-10 till:                                  

Försvarsutbildarna, Box 5034, 102 41 Stockholm alternativt med

e-post till utbildning@forsvarsutbildarna.se

Max antal elever          

20 st. Deltagarlista och ev reservlista sänds ut senast 2014-06-13.

Ekonomi    

Dagersättning 72 kr/dag (lördag och söndag), fri mat, fri logi på logement motsv samt ersättning
för in- och utryckningsresa med egen bil (18,50 kr/mil).

Transporter                 

Samåkning till kursen organiseras av respektive kår/förbund/förening/sektion/förband motsv
(deltagarförteckning för att kunna samordna transporter utsänds i samband med slutliga bestämmelser).
I normalfallet skall egna bilar användas för transport till och från kursen (samåkning).

Förläggning                                   

Flerbäddsrum på Tylebäck (sängkläder finns).

Upplysningar               

Kurschefen Tommy Jeppsson, telefon 0705/460568 alt e-post

tommy.jeppsson@forsvarsutbildarna.se

eller

Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, telefon 070/5933727 alt
e-post ulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se

Övrigt        --

Slutliga bestämmelser, program, deltagarförteckning och ev reservlista sänds till

förbund och anmälda deltagare senast 2014-06-13.

 

Läs mer här:

http://www.frivilligutbildning.se/web/Forsvarsinformation_2.aspx

 


 

Fientligt pansar rakt fram 100 m, anläggning…

Eld! Skott kommer!

Ännu en helgkurs med Försvarsutbildarna Halland. Denna gång är det grundläggande utbildning på pansarskott 86.

Ett synnerligen vackert väder tar emot eleverna på Lv 6 denna majdag. Efter sedvanlig anmälan och registrering
på fredagskvällen och med en god natts sömn drar kursen igång på lördag med NYÅRSÅSENS övningsfält som
värd för dagens moment. Vi börjar med det teoretiska paketet där vi lär känna pansarskottet.


Hur det är uppbyggt, hur det kan användas och vad det kan åstadkomma.
Därefter går vi igenom de två övningsvapen vi ska använda, 20mm och 9mm.

Efter lunch blir det, till elevernas förtjusning, praktiska moment med 20mm övningsvapen dock endast med
eldmarkering och signaturladdning. Vi börjar med att lära oss eldkommandon, robotställning och bli vän med
knallen av signaturladdningen, som är en pyroteknisk finess som ger ljudknall och bakflamma som i det
närmaste överensstämmer med ett skarpt pansarskott.

Därefter övergår vi till att framrycka i terrängen, ta stridsställning och efter ett massivt eldöppnande med
pansarskott tillbaka rycka under eld från AK4orna.

Dagens finalpass är att rigga syftmina med pansarskott och få det att avfyras.
Här gäller det att vara händig med hammare, mälor och tråd.


Söndag, molnfritt och solen har precis börjat värma upp RINGENÄS skjutfält där vi ska genomföra dagens aktivitet.
Eleverna får här stifta bekantskap med 9 mm övningsvapen. Vapnet laddas med en spårljusprojektil baktill och
avfyras sedan på samma sätt som ett skarpt pansarsskott. Den pyrotekniska effekten är minimal jämfört med
gårdagens kraftfulla knall. Ett litet ”pjomp” är väl det närmaste man kan uttrycka sig i text.


Dock får eleverna här se var spårljusprojektilen tar vägen och att det inte är helt lätt att träffa de uppställda pansarmålen.
Men övning ger färdighet och vid lunchtid ligger de flesta skotten helt rätt i målen.

För vissa var det repetition andra hade aldrig sett ett pansarskott tidigare. Samtliga var dock, enligt utvärderingen,
mycket nöjda med kursen.

Försvarsutbildarna Halland tackar Hallandsgruppen för utmärkt stöd till kursen.

Torbjörn Andersson
Instruktör, Försvarsutbildarna Halland

 


Kurskatalog och ansökan

I kurskatalogen hittar du både den centralt arrangerade utbildningen dit det kommer elever
från hela landet, och den regionala utbildningen som i första hand riktar sig till dig som
bor inom den region utbildningen genomförs.

http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan


Nijmegenmarschen

Kungliga Nederländska Förbundet för Fysisk Fostran organiserar under tiden 15-18 juli 2014,
den 98:e internationella fyradagars långdistansmarschen i Nijmegen, Holland.

 

Du kan läsa mer om marschen på hemsidan www.4daagse.nl

 

Målsättning för delegationen är att:

 • ge personal ur Försvarsmakten en möjlighet att få en introduktion i Internationell tjänst.
 • ge personal ur Försvarsmakten kunskap om och förmåga att genomföra förflyttning till fots i
 • grupp på ett sådant sätt att gruppen direkt efter genomförd marsch kan påbörja ny uppgift.
 • ge gruppchefer övning i tillämpat ledarskap.
 • stärka deltagarnas fysik.
 • genomföra stabs- och underhållstjänst tillsammans med andra nationer.
 • ge andra nationer en positiv bild av personal från den svenska Försvarsmakten.

Fakta

Kortfattat kan man detta arrangemang beskrivas som en marsch på 16 mil som ska genomföras
under fyra dagar.

Sverige har sedan 1967 representerats av en militär delegation i Nijmegen.

Medaljen som erhålls får bäras till svensk uniform.

Ca 45 000 vandrare går marschen, varav ca 5 000 är militär personal, från många olika länder.
Dessa bor tillsammans i militärförläggningen Camp Heumensoord.

Samarbetet mellan delegationerna från Sverige, Norge och Danmark är väl utvecklat.

Syftet med det nordiska samarbetet är bl a att hålla nere kostnaderna och öka den nordiska gemenskapen.

Försvarsmakten sanktionerar att Svenska Försvarsutbildningsförbundet samordnar det svenska militära
deltagandet i Nijmegenmarschen 2014.

Mer information om marschen samt anmälan kommer att publiceras under januari 2014!

Är Du intresserad av denna utmaning och folkfest?

Frågor inom följande kategorier besvaras av:

Allmänna frågor

Försvarsutbildarnas Kansli

Tel: 08-587 742 00

E-post: nijmegen@forsvarsutbildarna.se

 

Marschträning & Utrustning

Lennart Lundberg

E-post: lennart.lundberg@forsvarsutbildarna.se

 

Transport/Resa

Leif-Inge Nordström

E-post: leif-inge@telia.comTREVLIG HELG

Lars Björk

 

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-06-19 kl. 18:06 av Jonas Ericsson.