Informationsbrev december 2013 II

Gott & blandat – här kommer info från Försvarsutbildarna i Halmstad

Har Du synpunkter och/eller tillägg – kontakta gärna mig via epost bjrk1@telia.com
Foto: Lars Björk
Julavslutning 2014. Foto: Lars Björk

Bli specialist!

Försvarsutbildarna är erkänt duktiga på att genomföra utbildningsuppdrag och bedriva Försvarsinformation men nu är det dags för oss att även visa att vi kan rekrytera direkt till olika specialistavtal i hemvärnet.

Från 1/1-2014 är vi en avtalsorganisation med ansvar för att rekrytera till närmare 1 100 specialistbefattningar.

Den stora andelen kommer från det nya uppdraget att rekrytera och utbilda sjukvårdare till hemvärnsförbanden.

Vi skall även rekrytera CBRN- och TOLO-personal samt pionjärer men de är inte lika många. För att kunna genomföra all rekrytering har vi haft en dialog med våra regionala förbund eftersom det är på lokal nivå vi bäst kan genomföra detta. Det innebär att förbunden totalt under 2014 kommer att ha ett rekryteringsmål på 158 individer, vilket i snitt blir cirka sex och en halv individ per förbund.

För att stötta rekryteringen finns en del av hemsidan som heter Bli specialist där man kan läsa mer om specialistavtalen och hur man anmäler intresse.

Är du intresserad så läs och anmäl dig. Du behövs! 


Utbildning 2014 – katalogen klar

Nu är vi strax framme vid ett nytt utbildningsår med många nya kurser. 

När detta aktuellt kommer ut är det ännu inte helt klart med vilka utbildningar som vi får i uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att genomföra men det pekar just nu på att de totalt inte blir färre i alla fall.

Just nu ser vi framför oss att vi kan få genomföra över 30 rekryteringshelger Military Weekend, ett 25-tal Grundläggande soldatutbildningar för frivilliga (GU-F), ett flertal försvarsinformation, utbildningar, vinterutbildningar, civila grundutbildningar och mycket annat.

Vinter/vårkatalogen finns redan ute medan sommar/höstkatalogen kommer i samband med första numret av Försvarsutbildaren i mitten av februari.

Har du inte sökt någon vinterutbildning så gå in på hemsidan och ladda ner kurskatalogen för att hitta kurser.

Ladda ned år 2014 Vinter/vårkatalogen här:

/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan


Kurs Militär insatschef

Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund och BohusDalgruppen inbjuder till regionalt samordnad kurs för Militära insatschefer (MIC) och för personal som stödjer militär insatschef 2014-03-07--09

Omfattning/mål           

Som Militär insatschef (MIC) kunna arbeta i polisinsatschefs eller räddningsledares yttre insatsstab inom ramen för eftersök, brandbekämpning, översvämning eller annan påfrestning på samhället.

Som MIC kunna leda arbetet vid brytpunkt/samlingsplats/yttre ledningsstab och som MIC kunna stödja arbetet i inre militära staben.

Kursen kommer att ge kompetens att leda militär insats och utbildning för militära förband inom ramen för efterforskning av försvunnen person (MSO-metoden).

Kursen kommer också bl a att belysa de förmågor som Försvarsmakten (bl a Hemvärnet) bör ha för att kunna stödja Polismyndigheten/Räddningstjänsten

Kurskod                                        

C 09120

Kurschef                                       

Ur Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal

Lärare

Ur Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Hemvärnet.                                  

Kursadjutant                                 

Ur Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal

Tid

2014-03-07--09 (övningstid: 03-07 kl 1900-2100, 03-08 kl 0800-1930, 03-09 kl 0800-1600

Målgrupp                

Hemvärnsbefäl (batch, stf batch, kompch, stf kompch, plutch, plutch stf, stabspersonal), yrkesofficer, samt personal som bedöms behöva kompetens inom ramen för ovanstående omfattning eller målsättning.

Övningsplats                                 

Skredsviksbasen, Uddevalla

Inryckning

Skredsvik, fredag 2014-03-07 kl 1830-1900

Utryckning                                    

Söndag 2014-03-09 senast kl 1600

Utrustning                                     

Fältuniform m/90, med förstärkningsplagg, toalettartiklar, handduk och anteckningsmateriel. 

Kursanmälan                                 

Intresserad elev sänder länkad anmälningsblankett (vuxen)

http://www.forsvarsutbildarna.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=6c016ae5-40e8-42ec-99b7-82f363dc1a69&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedImg_e3697993-fa13-47ad-abb4-ed4f43521b18&FileName=F%c3%b6rsvarsutbildarna+Kursans%c3%b6kan+Vuxen_2013-12-16.pdf&Attachment=False

 

till Försvarsutbildarna, Box 5034, 102 41 Stockholm alternativt med e-post till:utbildning@forsvarsutbildarna.se. senast2014-02-15. 

Max antal elever                            

20 st. Om fler än 20 elever anmäler sig prioriteras elever i samråd mellan BohusDalgruppen (eller annan utbildningsgrupp), förbandschefer,  Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund och regionalutbildningsledare.

Slutliga bestämmelser med bl a personalförteckning och ev reservlista sänds ut senast 2014-02-20

Ekonomi                                        

Dagersättning 72 kr/dag (lördag och söndag), fri mat (fredag: kvällsmål, lördag: fm-fika, lunch, em-fika, middag och enklare samkväm,

samt söndag frukost, fm-fika och lunch), fri logi i tvåbäddsrum samt ersättning för in- och utryckningsresa med egen bil (18,50 kr/mil).

Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund och BohusDalgruppen bestrider samtliga kostnader (inkl resor för antagna elever). 

Transporter                                                                       

Samåkning till kursen organiseras av respektive kår/förbund/förening/sektion/förband motsv (deltagarförteckning för att kunna samordna transporter utsänds i samband med slutliga bestämmelser). I normalfallet skall egna bilar användas för transport till och från kursen (samåkning). Utnyttjande av andra transportmedel beviljas endast av Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund (Thorsten Flood) eller Ulf Hammarlund.

Ev biljetter beställs och uthämtas av eleverna själva (billigaste pris skall utnyttjas).

Transport till och från Uddevalla järnvägstationen kan ordnas (se slutliga bestämmelser).

Förläggning        

I tvåbäddsrum by 22 Skredsvik (sängkläder finns).                               

Upplysningar                                 

Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, tel. 035-266 31 02, mobil 070-593 37 27 alt e-postulf.hammarlund@forsvarsutbildarna.se

 

Bohuslän-Dals Försvarsutbildningsförbund Thorsten Flood, tel. 0521-313 73, mobil 072-236 09 09 alt

e-post thorsten.flood@forsvarsutbildarna.se

Övrigt                   

Elev skall vara medlem i Frivillig försvarsorganisation. De som ännu inte är medlemmar kan lämna in medlemsansökan i samband med inryckning till kursen. Kursanmälan bifogas i detta utskick.

Slutliga bestämmelser, program, deltagarförteckning och ev reservlista sänds bl a till förbund och anmälda deltagare senast 2014-02-20. 


Youtube

Nu har Försvarsutbildarna centralt, en egen plats på Youtube där vi lägger upp våra filmer.

Gå gärna in och kika på filmerna.

http://www.youtube.com/SvForsvarsutbildarna#


Beställning av boken ”Korridoren till Kaliningrad”

av Johan Wiktorin

Korridoren till Kaliningrad av Johan Wiktorin finns för beställning här

Vi har nöjet att meddela att Korridoren till Kaliningrad av Johan Wiktorin finns för beställning här. Utgivningsdatum 18/12. Korridoren till Kaliningrad skrevs från början som en följetong på Kungl Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och Säkerhet. Den beskriver en säkerhetspolitisk kris i vårt närområde 2015, där våra kunskaper, kontakter och kapaciteter som försvarsförmågan ställs på prov.

Intresset för handlingen blev stort, och Akademin har därför beslutat att försöka ge ut denna som bok.

Till utgivningen har prologen arbetats om till dialogform och ett avsnitt om en diskussion i den finska statsledningen har tillkommit. Bilder i form av olika foton har valts ut och lagts till för att illustrera eller fördjupa respektive kapitel.

Så här säger ett par röster om den färdiga boken:

"Pekar på bristerna i vårt nuvarande försvar" - Bengt Gustafsson, ÖB 1986-94

"Raffinerad skildring" - Michael Sahlin, fd ambassadör, fd statssekreterare i Försvarsdepartementet

Genom bokens försäljning vill Krigsvetenskapsakademin stimulera till eftertanke, och samtidigt kunna vara en kvalificerad röst i den framtida försvarsdebatten. 


Ryssland: Satan ersätts med tung missil Sarmat

Ryssland: Satan ersätts med tung missil Sarmat
 

Den ryska krigsmakten får 2018-2020 en ny tung ballistisk missil Sarmat som ersätter den världskända Satan (Nato-beteckning SS-18), uppger generalöverste Sergej Karaajev, befälhavare för Rysslands strategiska robotstridskrafter, med tanke på 54-årsdagen av robotstridskrafterna.

Generalöverste Sergej Karaajev säger också att Rysslands robotstridskrafter under 2014 planerar sexton missilavfyrningar.

 


Ryssland: Marin upprustning

Nybyggnationen av fartyg till den ryska marinen är häpnadsväckande.

Klicka här om Du vill se listan över nybyggnationerna:

http://russiamil.wordpress.com/


Påminner om:

Årsmöte och intressant föredrag den 26 februari

Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte i Halmstads Försvarsutbildningsförening.

Dessutom inbjuder vi även I 16 kamratförening och allmänheten till föreläsningen.

Tid

Onsdagen den 26 februari 2014 kl 18.00 (kaffe vid ankomst)

Mötet startar kl 18.15

Plats

Tylebäck kursgård (receptionen anvisar lokal)

Anmälan

Till Siw Mehiläinen 035/2663136 altm.siw@telia.com senast fredagen den 15 februari.

Föredrag

Efter sedvanliga förhandlingar lyssnar vi på ett intressant föredrag av Jan-Olof Nilsson

”Anrop Red Dog” – När kriget kom till Sverige

Därefter bjuder föreningen på en enkel måltid, som vi äter gemensamt (ca kl 20).

Välkomna!


Facebook

Följ oss gärna här:

https://www.facebook.com/ForsvarsutbildarnaHalland


 

Styrelsen önskar alla medlemmar och andra som stöder

vår verksamhet, enGod Jul & Gott Nytt År

 

Med vänliga hälsningar

Lars Björk

Sidan publicerad/ändrad 2013-12-28 kl. 19:18 av Jonas Ericsson.