Anders Björks medlemsbrev sommaren 2009

Värnplikten kommer att försvinna -nu behövs Du mer än någonsin i Försvarsutbildarna !

Försvarsutbildarnas uppgift är bl a att utbilda personal som kan stödja landet vid kris och krig. I över 100 år har vi genomfört utbildning i Hallands län, och vår förening är fortfarande en mycket aktiv del av Försvarsutbildarna Hallands utbildningsverksamhet.

Föreningen har genomfört minst en aktivitet per månad under våren, med 10-20 deltagare/tillfälle. Vi är nöjda med resultatet, men ser gärna att ännu fler tar del av vår kvalificerade utbildning.

Värnpliktssystemet som vi är vana vid kommer att försvinna och ersättas med stående och kontrakterade förband. Det finns ingen möjlighet att ett fåtal ”yrkessoldater” räcker till att försvara landet. Det är därför viktigare än någonsin att Du ställer upp för det frivilliga försvaret och hjälper till vid kris och krig.

Ungdomsverksamhet

Rasmus Axell, Katherine Altmann och Henrik Håkansson förbereder ytterligare en skjutserie. (Foto: Ulf Hammarlund)

Föreningens ungdomsverksamhet ger ungdomarna en meningsfull och aktiv fritid, med en mängd utvecklade fritidsaktiviteter. Ungdomsverksamheten kommer sannolikt bli en tydligare och viktigare del inom ramen för Försvarsmaktens personalförsörjning. Här behöver vi ännu fler intresserade och lämpliga undomsledare.

Äldre ungdomarna får ta ännu mer ansvar genom att vara instruktörer och ledare. Därigenom utvecklas ledaregenskaperna.

Nationaldagsfirande

Föreningen deltog som vanligt i firandet av vår nationaldag, som i år genomfördes vid Hallandsgården. Flera olika organisationer och föreningar från frivilligrörelsen
medverkade.

Vi hoppas att ännu fler föreningar deltar i firandet under nästa år.

Ha nu en skön och varm sommar. Höstens föreningsverksamhet sker i samverkan med Hemvärnet, FAK och HBR. Programmet finner Du bl a på hemsidan.

Vill Du få regelbundna utskick via e-post så meddelar Du föreningens sekreterare.

bild AB.jpg

Anders Björk

Föreningsordförande

 
Läs brevet i pdf- format nedan.

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-01 kl. 11:25 av Richard Nordell.