Anders Björks julbrev 2009

Föreningens ordförande Anders Björk sammanfattar 2009 och ser framåt 2010.
Anders Björk
Anders Björk

Värnpliktens upphörande

Sverige har sedan 1901 haft allmän värnplikt för män. De senaste åren har värnplikten varit frivillig för kvinnor. Den 16 juni 2009 beslutade Sveriges riksdag med röstsifforna 153-150, att Sverige 2010 avskaffar den allmänna värnplikten i fredstid. Från och med den 1 juli 2010 kommer Pliktlagen att bli ”vilande” och en frivillig grundläggande soldatutbildning (GMU) införs, som syftar till anställning (i ”stående förband”) eller tecknande av beredskapskontrakt. Före det att den allmänna värnplikten infördes sköttes försvaret av indelta soldater som bekostades av bönder. Dessförinnan sköttes försvaret av legoknektar.

Man kan därför säga att ”cirkeln nu är sluten”. Vad innebär detta egentligen för vår organisation och förening? Kanske kommer medlemsantalet att minska något, då vi inte kan rekrytera bland de värnpliktiga på samma sätt som förut. Vi kan dock se ett antal andra möjligheter och utmaningar framför oss. Inom ramen för den nya personalförsörjningen kommer vår ungdomsverksamhet sannolikt att få ökad betydelse. Dessutom kanske de kontraktsanställda kan få viss kompletterande utbildning i vår organisation. Troligtvis kommer den försvarsupplysande rollen för oss sannolikt att bli tydligare, då väldigt få i samhället kommer i direkt kontakt med Försvarsmakten. Förhoppningsvis kommer Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna att kunna få viss kompetensutveckling med hjälp av vår centrala och regionala kursverksamhet.

Hemvärnet

För tvåhundra år sedan (1809) avslutades kriget om Finland med att Sverige fick avträda Finland till Ryssland. Finland hade då varit en del av Sverige under 600 år. Ryssarna anföll Finland med en styrka på ca 24 000 man. Det var en lika stor styrka som det nya Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna kommer att bestå av. Det exakta antalet kommer att bli 22 000 kvinnor och män, samlade i 40 hemvärnsbataljoner med en tjänstgöringstid från 4 till 13 dygn. Man kommer att införa krigsförbandsövningar för hemvärnsförbanden. Hemvärnspersonal kommer dessutom att få höjda ersättningar för sina viktiga insatser.

Häck

Kronprinsessan Victorias bröllop den 19/6-2010 Föreningen är inbjuden till att vara med och bilda häck i samband med Kronprinsessans bröllop. Klädseln skall då vara uniform och vit utrustning (kommer att finnas att låna). Kostnadsbilden är ännu inte helt klarlagd, men sannolikt samordnar vi deltagandet med Hemvärnet och Hallandsgruppen i syfte att sänka kostnaderna. En första intresseanmälan sker till Siw på förbundskansliet så snart som möjligt (helst redan i januari).

Program 2010

Föreningsprogram 2010 Vi kommer även 2010 att ha ett ”gediget” och intressant föreningsprogram. Inbjudningar kommer efterhand publiceras på vår fina hemsida och anmälan sker till Siw, senast en vecka före aktuell aktivitet. Siw når Du på 035/2663136 eller m.siv@telia.com

Anders Björk

Ordförande Halmstad Försvarsutbildningsförening

PS Du glömmer väl inte årsstämman på Tylebäck kursgård 17/2 – välkommen!

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-01 kl. 11:25 av Richard Nordell.