Anders Björks julbrev 2008

Halmstads Försvarsutbildningsförenings ordförande Anders Björk sammanfattar 2008.

Försvarsutbildare!

  • Medlemsstyrd verksamhet
  • Samverkan med andra organisationer
  • Internationell verksamhet
  • Samordnad ungdomsutbildning

I samband med Georgien krisen så vaknade politikerna upp och insåg att det nationella försvaret nästan är helt nedmonterat och ”kört till tippen”.

Det som finns kvar är frivilligförsvaret som bärs upp av den starka vilja och engagemang som vi bär inom oss.

Frihet och demokrati är värt att försvaras! I och med att värnpliktsförvaret troligtvis försvinner får frivilligförsvaret sannolikt en ännu viktigare roll för att bevara folkförankringen.

En yrkesarmé har sin fördel i att de anställda kan sitt yrke väl, men det löser inte problemet med att försvaret har ”för många hövdingar och för lite indianer”. Detta resulterar bl a i att Sverige med den klart största officerskadern och största försvarsbudgeten bland de nordiska länderna, så blir resultatet och effekten minst.Följande frågor ställer vi oss:

  • Var finns kostnadseffektiviteten?
  • Hur ska förvaret ställa om officerskåren från att vara karriärsinriktad till att bli resultatinriktad?
  • Gör försvaret rätt saker?

Detta är svåra och tunga frågor som måste bearbetas, och där vi kan påverka processen via media och våra politiker.

Benny Nord instruerar på Ra180, 12 november 2008 (Foto: Ulf Hammarlund)Nu nalkas julen och då finns det tid till eftertanke. Det är därför dags att sammanfatta året som har gått. Föreningen har fått en ”nystart” och har genomfört en mängd utbildningar, bland annat närstrid, Ra180 och karttjänst. Det är glädjande att vi har haft många intresserade medlemmar till de flesta av våra aktiviteter.

Vi har också inlett ett nära samarbete med Lottorna och FAK som år adjungerats i styrelsen, för att öka vårt samarbete och bjuda in varandras medlemmar till våra respektive verksamheter.

Det nya året

Föreningen genomför all utbildning med egna medel och med hjälp av intresserade personer som ställer upp frivilligt.

Föreningen genomförde en verksamhetskonferens där alla medlemmar var välkomna att framföra sina önskemål om vilken verksamhet vi ska bedriva. 15 personer deltog och framförde sina åsikter under konferensen. Resultatet blev ett välbalanserat och omfattande program 2009 med minst två verksamheter i månaden.

Ungdomsverksamhet

Föreningens funktionärer och förtroendevalda kommer också att engagera sig i föreningens ungdomsutbildning, på ett ännu aktivare sätt än tidigare. Känner du någon 15-18 åring som behöver en meningsfull fritid?

Tag kontakt med Siw Mehiläinen för mer information om den viktiga ungdomsverksamheten.

Internationellt utbyte

Gör något spännande ta med dig två kamrater till en internationell fälttävlan i Danmark i sommar.
Samverkan med andra organisationer är ett ledord för oss. Därför deltar vi bland annat i Sommarträff i Danmark (sommaren 2009).

2008

Vi kan alltså se tillbaka på ett aktivt år. Det mest aktiva på flera år faktiskt!
Besök vår fina och informativa hemsida, för att se den senast informationen och rapporter med bilder från genomförd verksamhet.

Bli uppdaterad med den senast informationen och anmäl dig till föreningens epost lista genom att skicka ett meddelande till till föreningens sekreterare på halmstad@forsvarsutbildarna.se

Vi avslutar året med julavslutning på Tylebäck kursgård 10/12 med bl a rykande färsk försvarsinformation från Övlt Conny Hansen. Anmäl dig senast 5/12 – välkommen!

God Jul samt Gott Nytt år och på återseende 2009

Anders Björk

Föreningsordförande

(e-post)


 

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-01 kl. 11:25 av Richard Nordell.