Policyer

Ledarpolicy för Halmstad Försvarsutbildningsförening och Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier.
Styrelsemöte i Halmstad Försvarsutbildningsförening 28 mars 2015
Styrelsemöte i Halmstad Försvarsutbildningsförening 28 mars 2015

Ledarpolicy för Halmstad Försvarsutbildningsförening

Utdrag ur policyn

Inledning

Försvarsutbildarna erbjuder frivilliga utbildningar som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga för insatser i nationell och internationell krishantering. Försvarsutbildarna bedriver även ungdomsverksamhet och försvarsinformation.

På fundamenten försvarsinformation, ungdomsverksamhet, utbildning och rekrytering bygger vi nu en framtid där vår vision är att vara det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och väpnad konflikt.

Vision

”Försvarsutbildarna – det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig”

Detta innebär att:

  • Vi ska vara en folkrörelse med frivillig försvarsverksamhet som verksamhetsområde.
  • Kunskapen om Försvarsutbildarna som frivilligorganisation är etablerad bland politiker, uppdragsgivare och en försvarspolitiskt intresserad allmänhet.
  • Vi inkluderar och välkomnar alla som vill engagera sig inom vårt verksamhetsområde och delar den värdegrund vi håller gemensamt med Försvarsmakten samt vad som framgår av våra stadgar.
  • Vi ska ha ett fördjupat samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer.

Gemensamma regler

  • Alkoholförbud vid övningar och tävlingar. Gäller alla inklusive ledare och funktionärer.
  • Ingen får särbehandlas beroende på kön, ålder, härkomst, sexuell läggning och/eller individuell färdighet.


Riktlinjer för ledare

  • Skall vara utbildade och godkända.
  • Visa respekt för alla elever.
  • Utbildningen sker efter individens förmåga.

 

Ladda ner

Hela Ledarpolicy för Halmstad Försvarsutbildningsförening finns nedan i wordformat.


Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att medlemmar ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i dessa. Digitala medier ger möjlighet till kommunikation för förbund, föreningar, medlemmar och de som är intresserad av samhällets säkerhet.

Försvarsutbildarnas medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det gäller att sprida information och kunskap om oss och den verksamhet vi bedriver för att rekrytera och utbilda till stöd för samhällets säkerhet och att genomföra försvarsinformation. 

Du hittar riktlinjerna i sin helhet via länken nedan.

Länk


 

Sidan publicerad/ändrad 2015-03-31 kl. 09:38 av Jonas Ericsson.