Föreningsstämma 2016

Foto: Lars Björl

Föreningen häll årsmöte på Tylebäck 17 februari 2016

Närvarande 20 st

Längst ner finns verksamhetsberättelse för 2015 samt verksamhetsplan för 2016. Övriga dokument från ärsmötet kommuniceras via ordninarie kanaler.

Årsmötet

Halmstads Försvarsutbildare, FAK och HBR genomförde årsmöten på Tylebäcks kursgård onsdagen den 17 februari. Inledningsvis informerade terrorforskaren Hans Brun om terror i allmänhet och Jihad i synnerhet. Föreläsningen var mycket uppskattad. Därefter genomfördes årsmötesförhandlingar i skilda lokaler för att till sist, tillsammans
avnjuta sill-förrätt, ärtsoppa och pannkakor.

Text: Lars Björk

Summering av verksamhetsberättelsen 2015 för Halmstads Försvarsutbildningsförening (utdrag ur bilaga till årsmötesprotokoll)

SUMMERING

Det är mycket glädjande att föreningens lokala verksamhet har fortsatt att hålla en hög kvalité.

Vi uppfattar att vårt utbud är intressant och attraktivt, även för medlemmar från andra föreningar och organisationer. Det är mycket viktigt med lokal och regional verksamhet. Vi anser att det är helt avgörande för medlemmarnas engagemang och en fungerande frivillig försvarsverksamhet.

Föreningen kommer att fortsätta arrangera efterfrågad och attraktiv verksamhet. Samarbetet med andra organisationer kan utvecklas än mer, vilket då ytterligare kan öka
aktivitetsutbudet.

Det är en stor framgång för föreningen att Försvarsministern kom till det välbesökta seminariet. Det visar att vår organisation har stor betydelse och är förtroendeingivande.

Ungdomsverksamheten är mycket viktig, bl a för rekrytering till Försvarsmakten och dess insatsorganisation. Utvecklingen går mot än mer samordning och samverkan, men det är viktigt med lokal och regelbunden verksamhet även för ungdomar. Föreningen kommer i framtiden att försöka engagera ungdomar än mer i föreningsverksamheten.

Samarbetet med Hallands Försvarsutbildningsförbund, Utbildningsledaren för södra regionen, förband/skolor i Halmstad Garnison, Hallandsgruppen, Allmänna Försvarsföreningen och övriga frivilliga försvarsorganisationer har fungerat mycket bra och vi ser ljust på föreningens framtid.

Konstitutionerande styrelsemöte

I samband med årsmötet hölls ett konstitutionerande styrelsemöte.

Sidan publicerad/ändrad 2016-02-27 kl. 23:32 av Jonas Ericsson.