2012 - Översikt

Genomförda aktiviteter i Halmstads Försvarsutbildningsförening 2012.

Årstämma 2012

22 februari 2012, genomfördes föreningens årsstämma.

16 st medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsstämman 2012. Stämman genomfördes på Tylebäck kursgård parallellt med FAK:s årsstämma. Stämman var välorganiserad och flera konstruktiva diskussioner fördes bl a om medaljer och utmärkelser. Dessutom genomfördes ett antal val av förtroendevalda och Ander Björk fick förnyat förtroende som ordförande.

Nämnas kan också att Siw Mehiläinen valdes till ny kassör efter Roger Bengtsson. Efter årsstämman lyssnade FAK:s och Halmstads medlemmar gemensamt på ett kortare föredrag om Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem, där de frivilliga försvarsorganisationerna bedöms få bl a en rekryterande roll. Efter föredraget intog samtliga en god och trevlig måltid i kursgårdens matsal.

Text: Ulf Hammarlund/Foto: Anders Björk

Sidan publicerad/ändrad 2014-12-26 kl. 14:25 av Jonas Ericsson.