Föreningsstämma - 11 februari 2009

Stämman flöt på bra och Anders Björk hade även nöjet att hälsa några nya ledamöter välkomna i styrelsen. Man kan - glädjande nog - konstatera en viss föryngring bland våra funktionärer. Thomas Wessberg och Stefan Johansson blev avtackade efter bra insatser för föreningen. Anders hade nöjet att lämna över några gåvor till de avgående styrelseledamöterna.

Efter årsmötet genomförde Ulf Hammarlund försvarsupplysning och berättade blans annat om utvecklingen inom Försvarsutbildarna och frivillirörelsen. Dessutom redovisade Ulf de viktigaste huvuddragen i Försvarsmaktens underlag inför inrikningspropositionen (målbild insatsorganisation 2014). Efter föredraget samlades stämmodeltagarna till en gemensam måltid i kursgårdens matsal.

Filer

 

 

Text

Ulf Hammarlund
(e-post)

 
Sidan publicerad/ändrad 2017-01-09 kl. 22:31 av Jonas Ericsson.