2007

Information från 2007.

Förtroendevalda

I dokumentet nedan kan Du se vilka som var förtroendevalda 2007. Dessa personer valdes på föregående föreningsstämma.

Genomförda aktiviteter

Ledning och stabstjänst -10 oktober 2007
Anders Björk, stabschef från Södra Hemvärnsbataljonen, föreläste under några timmar i ämnet "ledning och stabstjänst".

Drygt 15 st medlemmar hade kommit för att lyssna på Anders intressanta föredrag om stabstjänst och ledning i ett hemvärnsförband.
Vapentjänst -7 november 2007
Vapentj_03web.jpg Ola Larsson från teknikkontoret föreläste om vapen under en kväll.

»  Se fler bilder

Sidan publicerad/ändrad 2015-03-02 kl. 08:55 av Jonas Ericsson.