Försvarsutbildarna Falkenberg

Historik
Falkenbergs FBU-förening bildades den 12 november på Grand Hotell 1934, då under namnet Falkenbergs landstormsförening.


Falkenbergs FBU-förening har ca: 50 medlemmar. (2017)

Efter årsmötet  2017 består styrelsen av följande medlemmar:

Ordförande: Thomas Wellsfält
v.Ordförande: Bengt Gustavsson
Sekr: Sven-Erik Gustavsson
Kassör: Lars-Inge Hallberg
Övriga:
ledamöter: Christer Svensson, Kent Andersson, Tony Ghantous
Ersättare: Gunnar Johansson, Jan-Erik Persson, Walter Balsinger
 

Kan ni tänka er kallelse med e-post, så maila Sven-Erik.
På Subject (ärende) skriv: Kallelse med e-post
Sven-Erik Gustavsson

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-10 kl. 17:32 av Christer Svensson.