Förbundsstyrelsen

Förbundets ordförande:

Conny Hansen

Förbundets vice ordförande:

Gunnar Stenberg

Styrelsens arbetsutskott

Styrelseordförande:

Kay Rönn

Förbundssekreterare:

Rickard Nordell

Förbundskassör:

Anneli Dahlgren

Ledamöter i förbundsstyrelsen:

Lennart Bengtsson
Christer Nilsson
Bengt Gustafsson
Anders Björk
Gunnar Johansson
Benny Nord

Ersättare i förbundsstyrelssen

Lars Björk
Tomas Wellsfält
Håkan Svensson
Sven-Erik Gustavsson
Anja Basic
Ulf Jonsson

Webbmaster

Webbmaster Halland: Rickard Nordell
Material för publicering på webbsidan insänds till förbundssekreterare Rickard Nordell.


 

Sidan publicerad/ändrad 2015-11-10 kl. 22:26 av Richard Nordell.