Försvarsutbildarna Gotland

Vad händer hos Försvarsutbildarna Gotland?

Hej alla försvarsutbildare! Den absoluta höjdpunkten för oss i år var att för första gången på 25 år få arrangera Försvarsutbildarnas Riksstämma på Fårö kursgård. Vi fick efter detta ett officiellt tack från generalsekreteraren Bengt Sandström för det utomordentliga sättet vi hade organiserat och genomfört detta arrangemang. Alla var jättenöjda med kursgården och det varma mottagandet de fått. Vi skall vara mycket stolta och glädjas åt det fantastiska arbetet vi alla gjort tillsammans för att nå till dessa höjder.

Trivselhelgen i april var starten på detta fina år. Över 40 försvarsutbildare samlades och gjorde ett jättearbete för kursgården, förberedelser inför Riksstämman, terras utanför Lansa och Räven och en massa genomfördes med stor glädje av deltagarna.

Lördagen den 16 september genomfördes Fårömarschen med över 50 deltagare, deltagarantalet ökar varje år på våra medlemsaktiviteter.

Inför nästa år så återkommer allt det som nämnts ovan, så anmäl er till våra sammankomster enligt nedan. Glädjande för året är att vi har en liten men positiv ökning av medlemsantalet.

Våra utbildningar vi har tilldelats preliminärt 2018; Grundläggande utbildning för frivilliga, GU-F, hemvärnssjukvårdsutbildningarna, försvarsinformationskurs steg 3, CBRN-kurs, Miljö och hälsa och två Military Weekend gör att vi har en stabil grund att stå på.

Vi skall också starta upp civila kurser för Myndigheten för samhälle och beredskap, MSB. I första läget är det kursen ”För din säkerhet” som kommer erbjudas allmänheten på Gotland.

Jens Werkander är utsedd som ansvarig för detta projekt med civila kurser.

Vad händer på Fårö kursgård?

Kursgårdens höjdpunkt var när Föreningen Sveriges Sändare Amatörer, SSA, hade sitt årsmöte, där medlemmen Peter SM4HCF= Försvarsministern deltog. Försvarsministern höjde kursgården till skyarna och skulle absolut komma tillbaks i denna härliga miljö.

Kursgården har haft ett mycket bra år och prognosen är att vi går mot ett bra plusresultat. Bokningarna inför nästa år har redan börjat komma in så vi ser fram emot ett bra nästa år. Platschefen Lasse Weinebrandt fortsätter med upprustningen och följer en uppgjord underhållsplan, där fönster och dörrar skall bytas ut på Räven och Trälge. Altantak skall läggas på Räven. Fotbollsplanen skall iordningställas och göras attraktiv för idrott. Byggnader målas och mycket mera. Husmor Anna-Greta Grund med medhjälpare gör ett utmärkt arbete och serverar en gudomlig mat.

OBS! Kursgården erbjuder försvarsutbildare 25 % rabatt på boende

Inbjudan

Alla försvarsutbildare inbjuds att delta vid årsstämman med förtäring onsdagen den 28 mars klockan 1900 på Kupan Röda korset.
Trivselhelg genomförs fredagen den 27 april till söndagen den 29 april.
Anmälan till platschefen telefon 0498-22 41 33 alternativt på mail info@farokursgard.se senast en vecka innan respektive aktivitet.

Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter.

Julhälsning

Det är med stolthet vi kan se tillbaka på det gångna året och verkligen kan säga att Gotlands Försvarsutbildningsförbund är på stark frammarsch och att vi skall fortsätta att utveckla oss under 2018 i syfte att göra oss ännu mera attraktivare.

Tack styrelsen och övriga funktionärer för ett utomordentligt bra arbete detta år. Tack platschefen Lasse Weinebrandt för det fina arbete du och din personal gjort i år. Tack alla försvarsutbildare och övriga som under året gjort fina insatser för försvarsutbildarna.

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskar jag er alla!


Jan-Eric Engström
Förbundsordförande
 Medlemsavgift

Sätt in årsavgiften för 2018: 100 kr på bankgiro 890-9335

Adressförändringar mm till vår sekreterare Kjell Jakobsson
mobil 070-666 00 62, mail kjell_jaken@hotmail.com. Om du meddelar dig via mail så får vi en aktuell mail-lista och kan på sikt spara porto för våra utskick.


 

Verksamhetsplan 2018

Tidsplan

Tid

Försvarsutbildarna

Gotlands FöUtb

Anmärkning

2018

 

 

 

6 jan

 

Förteckning utbetalda arvoden insänds

 

10 jan

 

Slutredovisning 2015

 

28 jan

Slutredovisning 2017 till FM och MSB

 

 

21 feb

1730

 

Styrelsemöte

Kupan

27 mars kl 1600

 

AU möte inför årsstämman

Kupan

28 mars

 

Årsstämman med försvarsupplysning

Kupan Röda korset klockan 1900

1 april—

30 okt

 

Fårö Kursgård hålls öppen

 

2 april

 

Motioner till RS 2018

 

27 april- 29 april

 

Trivselhelg

Styrelsemöte

Fårö Kursgård

 

15-16 maj

Kursgårdsägarkonferens

Platschef, ordf, sekr deltar

Fårö Kursgård

4 maj-

18 maj

 

GU-F Kurs

Fårö Kursgård

20 maj

 

Halvårsrapport 2017 till

Försvarsutbildarna

 

2-3 juni

Riksstämma

Två skall delta på stämman

Falsterbo

15-17 juni

 

Military weekend

Fårö Kursgård

 

V 28-29

 

Hvsjvutbildning 8 juli-17 juli ca 80 personer

Fårö kursgård

21 juli

 

Styrelsemöte samt styrelsens sommarträff

Fårö kursgård

V 29-30

 

FRO-kurser 18-30 juli

Fårö Kursgård

V 32

Funktionärskurs

Målbild minst 2 från oss åker på denna kurs (allmän, utbildning)

Tylebäck

11-17 aug

 

Försvarsinfokurs

Fårö Kursgård

V 32-33

 

Hvsjvutbildning GK 2 o Grpch, 11 aug-20 aug ca 50 personer

Fårö kursgård

??

 

Försvarsinformation vid B 0

M-L Werkander

Fårö Kursgård

Aug

 

Ungdomstävling

HvSS

25 aug-3 september

 

Hvsjvutbildning GK 2 o Grpch ca 50 personer

Fårö kursgård

15 sep

 

Plan o budget för orgstöd, 2017

 

15 sep

 

Prognos 9 mån

 

15 sept

 

Fårömarschen

Styrelsemöte 1530-1630

Fårö kursgård

19-21 okt

 

Military weekend

Visby/Tofta

12-14 okt

Höstkonferens - ÖS Anv 2019

Två deltar

Ånn

7 nov

1730

 

Styrelsemöte

Kupan Röda korset 1730

15 nov

 

Förslag till utmärkelser och

underlag funktionärsarvoden

 

Dec

Slutlig tilldelning 2019 från FM och MSB

Slutlig tilldelning 2019 från

Försvarsutbildarna

Regleringsbrev

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-07 kl. 11:05 av Anna Karlsson.