Oktober

På uppdrag av Elfsborgsgruppen genomför vi utbildning i Försvarsmedicin - omhändertagande av enskild soldat, den  27-29 oktober. 

Utbildningsavsnittet syftar till att ge eleven kunskaper och färdigheter att genomföra ett strukturerat och livräddande omhändertagande av en skadad.Utbildningen ger också eleven förståelse för vikten av ett snabbt och korrekt agerande för den skadades möjligheter till överlevnad.Utbildningen i hjärt- lungräddning (HLR) syftar till att ge eleven kunskaper och färdighet att rädda liv vid hjärtstopp.

Mer information kommer.

VILL DU VETA MER
Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, 070/5933727, ulf@forsvarsutbildarna.se alt kursansvarig Peter Stenfelt, 0767/873222, hpstenfelt@gmail.com

 

 

 

 


 

På uppdrag av Elfsborgsgruppen genomför vi den 27-29 oktober - utbildning CBRN enskild soldat grunder i Sisjön

VAD FÅR DU LÄRA DIG
Personlig skyddsutrustning, tillpassningskontroll, hotnivåer, skyddsåtgärder och medicinska motåtgärder.
MÅLSÄTTNING
Efter kursen ska eleven:
- Kunna använda den grundtilldelade personliga
skyddsutrustningen.
- Ha genomfört tillpassningskontroll av egen skyddsmask (i
tårgasmiljö).
- Kunna räkna upp de olika hotnivåerna som finns och
vidta de åtgärder som är kopplade till respektive nivå.
- Kunna vidta personliga skyddsåtgärder i C/R/N-miljöer
inklusive medicinska motåtgärder.
- Kunna indikera och rapportera ev förkomst av kemiska Cstridsmedel.

VILKA KAN SÖKA
Samtliga befäl och soldater som är krigsplacerade i ett insatsförband, exempelvis hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna. Även instruktörer som behöver repetera/lära sig dessa moment kan söka kursen.
Elever från andra utbildningsgrupper än EBG ochFöUtb Göteborg samt Älvsborg måste förankra evresekostnad med egen utbgrupp/förbund/förband.
Övriga kostnader står EBG för på kursplatsen.
VILL DU VETA MER
Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, 070/5933727, ulf@forsvarsutbildarna.se alt kursansvarig Peter Stenfelt, 0767/873222, hpstenfelt@gmail.com 

Samarnangemang med Förbundet Kustjägarna och Fallskärmsjägarklubben samt FöUtb GBG.

25 oktober Försvarsupplysning - Ubåtskränkningar och kärnvapenhot under Kalla Kriget och i Nutid. Km1 Nils-Ove Jansson.


Vad hände under 1980-talets ubåtskränkningar? Vad har människor observerat i svenska vatten? Vilka motiv fanns och vad gjorde ubåtarna här? Hur nära var marinen att sänka en ubåt? Frågan om U 137:s uppdrag i Gåsefjärden besvaras också.
Allt detta och lite till kommer Kommendör Nils-Ove Jansson att berätta om vid föreläsningen onsdagen den 25 oktober, 2017 med start kl 18,00. I Bohussalen Göteborgs garnision/Käringberget.
Kommendör av 1. graden Nils-Ove Jansson är pensionerad sjöofficer som har haft en central roll under ubåtskränkningarna. Han har ingått i den marina analysgruppen och var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktsinsatser. Har även varit chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning och under åren 1992-95 chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och ställföreträdande chef för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten, MUST.

 

Tillträdesbestämmelser kräver anmälan. Skicka ett mail till garpland@telia.com Med personnummer, namn och nationalitet senast den 16 oktober.

Plats: Bohussalen Göteborgs garnison/Käringberget. Föreläsningen startar 18:00. 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-08 kl. 00:59 av Bertil Garpland.