Oktober

På uppdrag av Elfsborgsgruppen genomför vi utbildning i Försvarsmedicin - omhändertagande av enskild soldat, den  27-29 oktober. 

Utbildningsavsnittet syftar till att ge eleven kunskaper och färdigheter att genomföra ett strukturerat och livräddande omhändertagande av en skadad.Utbildningen ger också eleven förståelse för vikten av ett snabbt och korrekt agerande för den skadades möjligheter till överlevnad.Utbildningen i hjärt- lungräddning (HLR) syftar till att ge eleven kunskaper och färdighet att rädda liv vid hjärtstopp.

Mer information kommer.

VILL DU VETA MER
Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, 070/5933727, ulf@forsvarsutbildarna.se alt kursansvarig Peter Stenfelt, 0767/873222, hpstenfelt@gmail.com

 

 

 

 


 

På uppdrag av Elfsborgsgruppen genomför vi den 27-29 oktober - utbildning CBRN enskild soldat grunder i Sisjön

VAD FÅR DU LÄRA DIG
Personlig skyddsutrustning, tillpassningskontroll, hotnivåer, skyddsåtgärder och medicinska motåtgärder.
MÅLSÄTTNING
Efter kursen ska eleven:
- Kunna använda den grundtilldelade personliga
skyddsutrustningen.
- Ha genomfört tillpassningskontroll av egen skyddsmask (i
tårgasmiljö).
- Kunna räkna upp de olika hotnivåerna som finns och
vidta de åtgärder som är kopplade till respektive nivå.
- Kunna vidta personliga skyddsåtgärder i C/R/N-miljöer
inklusive medicinska motåtgärder.
- Kunna indikera och rapportera ev förkomst av kemiska Cstridsmedel.

VILKA KAN SÖKA
Samtliga befäl och soldater som är krigsplacerade i ett insatsförband, exempelvis hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna. Även instruktörer som behöver repetera/lära sig dessa moment kan söka kursen.
Elever från andra utbildningsgrupper än EBG ochFöUtb Göteborg samt Älvsborg måste förankra evresekostnad med egen utbgrupp/förbund/förband.
Övriga kostnader står EBG för på kursplatsen.
VILL DU VETA MER
Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, 070/5933727, ulf@forsvarsutbildarna.se alt kursansvarig Peter Stenfelt, 0767/873222, hpstenfelt@gmail.com 

11 oktober Försvarsupplysning - Omöjlig ubåt Km1 Nils-Ove Jansson.

Vi försöker få Km 1 Nils-Ove Jansson att komma till oss och föreläsa om ubåtsjakt. Återkommer med mer detaljer,

Samling 19:00 Förbundslokalen Kvibergs kaserner.

 

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-09 kl. 18:51 av Bertil Garpland.