Novembers aktiviteter

 

8 november Försvarsupplysning - EU missionen i Somalia. Försvarsutbildarnas generalsekreterare Bengt Sandström.

 

EUTM Somalias huvudsakliga uppgift är att bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet både på regeringsnivån och då främst vid det somaliska försvarministeriet, samt inom den somaliska försvarsmakten.

EUTM Somalia löser denna uppgift genom rådgivning och genom att utöva mentorskap vid det somaliska försvarsministeriet samt inom den somaliska generalstaben. Utöver rådgivning och mentorskap genomför också insatsen en rad specialistutbildningar och träningar för den somaliska försvarsmakten utifrån de behov som somalierna har.

Verksamheten bedrivs främst i Somalias huvudstad Mogadishu samt med mindre stödjande delar i Nairobi och Bryssel.

I insatsen deltar för närvarande 13 EU-stater samt Serbien. I dagsläget är den personella styrkan drygt 100 officerare, soldater och civila.

Samling Förbundslokalen Kvibergs Kaserner klockan 19:00.


 

10 -12 november genomför vi grundkurs i försvarsinformation på Göteborgs garnision

Kurskod C 09350 

STARTDATUM
10 november kl. 19.00
SLUTDATUM
12 november kl. 16.00
KURSPLATS
FörmedC, Göteborg
ANSÖKAN 

Ansökan ska vara insänd till Försvarsutbildarna senast den 1 november utbildning@forsvarsutbildarna.se 

Försvarsinformation är en av grundstenarna för oss i de frivilliga förvars-organisationerna. Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten med kunskaper lite utöver av vad den vanlige medborgaren har. Kursen syftar till att du ska kunna biträda vid försvarsinformationstillfällen och själv genomföra introduktion enligt introduktionspaketet. 

VAD FÅR DU LÄRA DIG I kursen ingår bland annat: Fördjupning inom ämnena Totalförsvarsinformation, samhällets beredskap och informationspåverkan genom föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Dessutom ingår presentationsteknik och grunder i medieträning. Planering och genomförande av totalförsvarsinformationstillfälle (bland annat introduktionspaket). 

Kursens innehåll i stort:
 Säkerhetspolitik/omvärldsöversikt
 Försvarsmaktens uppgifter, organisation mm
 Civil beredskap i fred och krig
 Frivilliga försvarsorganisationers roll och uppdrag
 Vilka vägar finns för mer aktivt deltagande i Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna 

VILKA KAN SÖKA
Kursen är öppen för alla (eller blivande) medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna. Den riktar sig till dig som är intresserad av försvarsinformation och vill engagera dig inom detta viktiga område. VILL DU VETA MER
Har du frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig Johnny Stenberg per e-post: johnny.stenberg@forsvarsutbildarna.se eller mobil: 0708-28 08 52 

Varmt välkomna hälsar Försvarsutbildarna Göteborg 


 

 

Arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet

STARTDATUM
11 november kl. 08.00
SLUTDATUM
12 november kl. 16.00
KURSPLATS
P4, Skövde
ANSÖKAN
Ansökan ska vara insänd till Försvarsutbildarna senast den 1 november utbildning@forsvarsutbildarna.se
KURSCHEF
Claes-Åke Henricsson
KURSADJUTANT
Lars Westerström 

Försvarsmakten har sänt ut en Marksäkerhetsorder som reglerar samsamordningsansvar vid frivillig försvarsutbildning. Ansvaret bygger på ett nära samspel mellan Försvarsmakten, kursanordnande frivilliga försvarsorganisationen, kurschef och instruktörer.
VAD FÅR DU LÄRA DIG Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om Marksäkerhetsorderns innehåll och syfte. Du ska även aktivt kunna medverka i arbetsmiljö- och verksamhetssäkerhetsarbetet under en kurs.
Kursens innehåll i stort:
 Marksäkerhetsorder 2016:10
 Dialog med FM om arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet
 Grupparbeten, diskussioner och case
 Vad innebär FM samordningsansvar i praktiken? Vilken roll och ansvar har FFO?
VILKA KAN SÖKA
Kursen är öppen för alla medlemmar, funktionärer, instruktörer , tjänstemän och kurschefer i de frivilliga försvarsorganisationerna som på något sätt är involverade i arbetsmiljö- och/eller verksamhetssäkerhetsarbetet.
VILL DU VETA MER
Har du frågor är du välkommen att kontakta Regional utbildningsledare Ulf Hammarlund på 070-593 37 27 eller ulf@forsvarsutbildarna.se 

Varmt välkomna! 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-07 kl. 13:02 av Bertil Garpland.