Under helgen får du prova på och lära dig om bland annat:

 • Hur fungerar Försvarsmakten? Vad gör Försvarsmakten i Sverige och utomlands?
 • Vad gör Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna?
 • Vad gäller i Försvarsmakten om värdegrund, uppförandekoder och soldatregler?
 • Hur man bor och klarar sig i naturen. Hur sätter man upp tält, lagar mat och sköter sin hygien.
 • Några överlevnadsmoment, hur man klarar sig i naturen under olika förhållanden.
 • Exercis, det vill säga hur man går, står och flyttar sig i grupp.
 • Prova på Försvarsmaktens fysiska krav.
 • Ge första hjälpen och använda sjukvårdsmateriel.
 • Uniformssystemet och personlig utrustning. Hur använder du uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder?
 • Prova på att skjuta.
 • Om jag vill gå med i Hemvärnet, bli anställd soldat eller officer – hur gör jag?
 • Hur blir man specialist i Hemvärnet, som t ex hundförare, sjukvårdare, signalist, MC-, eller fordonsförare, kock, skytteinstruktör eller stabsassistent?