Aprils kurser

8-9 april genomförs en kurs i verksamhetssäkerhet på FörmedC (FöUtb Älvsborg är ansvariga för kursen)

Försvarsmakten har 2016 sänt ut en Marksäkerhetsorder som reglerar samsamordningsansvar vid frivillig försvarsutbildning. Ansvaret bygger på ett nära samspel mellan Förvarsmakten, kursanordnande frivilliga försvarsorganisationen, kurschef och instruktörer.
VAD FÅR DU LÄRA DIG
Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om Marksäkerhetsorderns innehåll och syfte. Du ska även aktivt kunna medverka i arbetsmiljö- och verksamhetssäkerhetsarbetet under en kurs.
Kursens innehåll i stort:
• Marksäkerhetsorder 2016:10
• Dialog med FM om arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet
• Grupparbeten, diskussioner och case
• Vad innebär FM samordningsansvar i praktiken? Vilken roll
och ansvar har FFO?
VILKA KAN SÖKA
Kursen är öppen för alla medlemmar, funktionärer, instruktörer, tjänstemän och kurschefer i de frivilliga försvarsorganisationerna som på något sätt är involverade i arbetsmiljö- och/eller verksamhetssäkerhetsarbetet.
VILL DU VETA MER
Kontakta regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, 070/5933727, ulf@forsvarsutbildarna.se

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-09 kl. 10:08 av Bertil Garpland.