Utbildning/Kurs

Göteborgs Försvarsutbildningsförbunds kursutbud och medlemsaktiviteter finner du i kalendariet till vänster, det är sorterat på månad.

Via den här länken kommer du i kontakt med Svenska Försvarsutbildningsförbundets kursutbud.
Alla frivilliga försvarsorganisationer har också en gemensam utbildningsportal. Frivilligutbildning.se. Där redovisas den utbildning som erbjuds medlemmarna i de 18 frivilliga försvarsorganisationerna.
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-08-30 kl. 13:42 av Bertil Garpland.