Nyhetsdatum: 2018-01-12

Kompletteringsutbildning Hv våren 2018RSS

På uppdrag av Elfsborgsgruppen erbjuder Försvarsutbildarna i Göteborg kompletterande utbildning för Hv under våren.

FÖRSVARSMEDICIN OCH CBRN FÖR HV 3-4 FEBRUARI 07:30-17:00

Vi kommer i huvudsak under lördagen att ägna oss åt HLR och tillpassningskontroll av skyddsmask m/90, dvs grundläggande färdigheter.

Sedan, under söndagen kommer vi att genomföra ett antal skademoment där det blir TOS – det kan vara bilolyckor, skottskador eller andra avancerade skador!!

Dessa moment kommer vi att öva på Räddningstjänstens anläggning – FÄRJENÄS!!! Vidare kommer vi att bekanta oss med en saneringsbana – hur är den uppbyggd? Varför ska vi i hemvärnsförbanden kunna detta??

Svar på dessa frågor och en hel del annat får du under kursen. Du måste vara med båda dagarna. Utrustning; stridsutrustning m/90, skyddsmask m/90 samt förstärkningsplagg. Vi kan erbjuda övernattning på Käringberget för de som så önskar – anges i anmälan som görs till Peter Stenfelt, hpstenfelt@gmail.com, telefon 0767-873222.

7 APRIL 07:30-17:00 GENOMFÖRS EN KOMPLETTERINGSUTBILDNING I ELDOBSERVATÖRSTJÄNST HV

Inom hemvärnspluton skall minst två man kunna tjänstgöra som eldobservatörer vid skjutning med indirekt eld. Bataljons-/kompanichefer skall säkerställa att samverkan sker med eldledare ur artilleriförband för att upprätta eldplan över de olika enheternas uppgiftsområden. Källa: Hemvärnets hemsida, FAQ

DEN 7-8 APRIL 07:30-17:00 GENOMFÖRS KOMPLETTERINGSUTBILDNING FÖR PLUTONS- OCH KOMPANICHEFER I HEMVÄRNET INOM GÖTEBORGS GARNISION.

Övningen genomförs som en muntlig stridsövning.

Mer information om båda dessa övningar kommer. Vi uppdaterar den här sidan.

Samling för båda övningarna 07:30 på Göteborgs garnison den 7 april. Utrustning; stridsutrustning m/90, Förstärkningsplagg, ant. mtr.

Anmälan görs till garpland@telia.com

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-13 kl. 11:51 av Bertil Garpland.