Landstormstiftelsen

 
gottskär.jpg Under sjuttio år drev Göteborgs Försvarsutbildningsförbund Gottskärs Kursgård.

Köpet av marken kom till stånd genom donationer. Uppbyggnad och utveckling av gården blev möjligt genom ytterligare donationer från medlemmar och från Föreningen för Göteborgs Försvar. Samt mycket ideellt arbete från förbundets medlemmar.

Beroende på de reduceringar som skett inom försvarsmakten var Göteborgs Försvarsutbildningsförbund tvungen att avyttra kursgården 1998.

Förbundet vill inte att resultatet av det ideella arbeta som lagts ner ska skingras utan att överskottet från försäljningen ska komma den frivilliga försvarsverksamheten till del även i fortsättningen.

Därför avsattes vinsten till en avkastningsstiftelse. Stiftelsen har som ändamål: Att i samverkan med militär och annan myndighet stärka rikets försvar.

Avkastningen ska stödja frivillig försvarsverksamhet inom Göteborgs-, Mölndals-, Partille- Kungälvs-, Kungsbacka-, Öckerö-, Ale-, Lerums-, Härryda- och Tjörns kommuner, med huvudinriktning befälsutbildning och försvarsupplysning.

Styrelsen består av:

Ordförande: Bertil Garpland
Ledamot: Mikael Neuman
Ledamot: Rickard Norman

Ansökan om bidrag från stiftelsen görs till:
Göteborgs Landstormsstiftelse c/o Bertil Garpland Smörgatan 102 412 76 Göteborg


 

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-14 kl. 17:08 av Bertil Garpland.