Föreningsstyrelsen

Styrelsen för HBR Göteborg består av:
Ordförande
Christina Petersson
0706-089760
Vice ordförande
Sekreterare
Kåge Gustafsson
Eva-Lena Almroth
0705-354527
0761-161488
evalena50@hotmail.com
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Birgitta Aponno
Ronny Lindergren
Christopher Malkki 
Pia Linderoth
0702-858412
0708-577967
0739-770198
0760-870579
aponno@comhem.se
c_malkki@hotmail.com

Adress: HBR Göteborg, c/o Birgitta Aponno Hagforsgatan 32, 416 75 Göteborg.
Mail: HBRGoteborg@forsvarsutbildarna.se


 

 
Sidan publicerad/ändrad 2016-02-24 kl. 21:03 av Christopher Malkki.