Föreläsning av Rikshemvärnschefen

Torsdagen den 10/11 anordnade HBR Göteborg en föreläsning med Rikshemvärnschefen på temat: Hemvärnet om fem år.

Ca 100 personer tog chansen att lyssna på Rikshemvärnschefen som inledde med en grundlig genomgång om var Hemvärnet står idag. Han beskrev den utveckling som skett av Hemvärnet sen omorganisationen 2010 och redogjorde för några lärdomar kring detta. Därefter övergick han till att prata om framtiden och vad som är politikernas och Försvarsmaktens långsiktiga plan. Bland annat vad gäller personalförsörjning och materielanskaffning. Föreläsningen avslutades med att åhörarna fick möjlighet att ställa frågor till generalen.

Det hela var ett mycket lyckat arrangemang och HBR tackar de som kom för visat intresse! 

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-17 kl. 07:48 av Christopher Malkki.