Hemvärnsbefälets Riksförbund - Göteborg

HBR Göteborg - För soldater och befäl i Hemvärnet

PB100024.JPG
 
Vi vänder oss till dig som är engagerad i Hemvärnet. Föreningens syfte är att vara ett gränsöverskridande nätverk där man kan dela med sig av gjorda erfarenheter genom personliga möten samt föreläsningar. På detta sätt kan vi också värna om våra gemensamma intressen i Hemvärnet.
HBR är till stöd för både Förvarsmakten och samhällets krishanteringsförmåga och ingår sedan 2006 i svenska Försvarsutbildningsförbundet.
Försvarsutbildarnas verksamhet syftar till att engagera och rekrytera medlemmar till att frivilligt utbilda sig för de behov det svenska samhället har av frivilliga insater. Det är insatser och utbildning som är riktade mot Försvarsmaktens behov till bland annat Hemvärnet och de internationella insatserna, samt för att stödja samhällets krishanteringsförmåga.
Som medlem i HBR får du:
  • Exlusiva föreläsningar om ledarskap och krishantering
  • Chans att påverka din situation och ditt engagemang i Hemvärnet
  • Möjlighet att delta i alla de kurser som anordnas av Försvarsutbildarna
  • Fem nummer av tidningen Försvarsutbildaren
  • Personlig utveckling och spännande möten med nya människor
  • Tillfälle att verka för rekrytering, utbildning och försvarsupplysning till gagn för hela samhället  

 

 

Kontakta oss för mer information:

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-14 kl. 16:00 av Bertil Garpland.