Förbundets föreningar

Förbundet består av 12 st Försvarutbildningsföreningar och en förening för Hemvärnsbefäl (HBR-förening)

Göteborgs Amfibiekårsförening

Sven Sandström
Mobil: 0707-211458

»  Till föreningens hemsida
 

Göteborgs Artilleribefälsföreing

Sven Alveskog
Smörgatan 70
41276 Göteborg

Telefon: 0704-15 67 88
 

Göteborgs Försvarssjukvårdsförening

Roger Wiklund
E-post: roger.wiklund@forsvarsutbildarna.se
 

Göteborgs Försvarsutbildningsförening

(Förening för direktrekryterade medlemmar)

Kontakta förbundet på:
Försvarsutbildarna Göteborg
Box 131 24
402 50 Göteborg

Telefon: 031-43 27 09 
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se
 

Göteborgs Ingenjörstruppsbefälsförening

Kontakta förbundet på:
Försvarsutbildarna Göteborg
Box 131 24
402 50 Göteborg

Telefon: 031-43 27 09 (expeditionstid tisdagar 10.00-16.00)
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se
 

Jägarsoldatföreningen Göteborg

JSF

Lärje Rättaregård

42259 Hisings Backa

mailadress: Pierre Alpstranden <pierre@alpstranden.se>
 

»  Till föreningens hemsida
 

Göteborgs Luftvärnsförening

Johnny Stenberg

Telefon: 0708-28 08 52
E-post: johnny.stenberg@forsvarsutbildarna.se

»  Till föreningens hemsida
 

Göteborgs Markstridsförening

Ingemar Israelsson

Telefon: 031-47 61 19
E-post: ingemar.israelsson@forsvarsutbildarna.se

»  Till föreningens hemsida
 

Göteborgs Pansarförening

Kontakta förbundet på:
Försvarsutbildarna Göteborg
Box 131 24
402 50 Göteborg

Telefon: 031-43 27 09 (expeditionstid tisdagar 10.00-16.00)
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se
 

Göteborgs Trängbefälsförening

Sune Johansson
Telefon: 031-47 61 19
 

HBR - Göteborg

Christina Petersson
E-post: HBRGoteborg@forsvarsutbildarna.se

»  Till föreningens hemsida
 

Kungsbackaortens försvarsutbildningsförening

Kontakta förbundet på:
Försvarsutbildarna Göteborg
Box 131 24
402 50 Göteborg

Telefon: 031-43 27 09 (expeditionstid tisdagar 10.00-16.00)
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se
 

Tullens Militära befälsförening

Kontakta förbundet på:
Försvarsutbildarna Göteborg
Box 131 24
402 50 Göteborg

Telefon: 031-43 27 09 (expeditionstid tisdagar 10.00-16.00)
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-16 kl. 15:17 av Bertil Garpland.