Civilförsvaret

FöUtb Göteborg är engagerade i den civila krishanteringen

KAN INTE UTESLUTA ANGREPP

Enligt försvarsberedningen kan ett väpnat angrepp mot Sverige inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Vid en allvarlig säkerhetspolitisk kris kan det ta förhållandevis lång tid innan nödvändiga beslut fattas om internationellt stöd – under tiden måste Sverige räkna med att klara sig själv.

– Det militära och civila försvaret ska planera för att kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde i minst tre månader, säger försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow.

Man bedömer att begränsade militära angrepp på vissa delar av Sverige, som Gotland, är mer sannolika än en invasion.

EGET ANSVAR

Försvarsberedningen menar också att enskilda personer har ett ansvar och föreslår att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga.

VÅR UTBILDNING I KRISBEREDSKAP

Precis som Civilförsvarsförbundet har Försvarsutbildarna och Svenska Lottakåren finansiering av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB för föreläsningar som riktar sig till allmänheten, hos MSB benämns det Den enskildes säkerhet!. Vi har uppdrag av MSB att utbilda allmänheten i hur man klarar minst en vecka utan el, vatten, värme och IT. Vi kallar aktiviteterna ”För din säkerhet”

VÅR UTBILDNING INNEHÅLLER:

Krisberedskap – aktörernas roll och ansvar samt medborgarens ansvar 1 timme
Kriskommunikation – var få bekräftad information, hur arbetar media samt grunder kring informationspåverkan 1 timme.
Överlevnad – med fokus på urban miljö, vad behöver du ha hemma, vad behöver du tänka på gällande vatten, mat, värme, kommunikation.  1 timme
Informationssäkerhet – ett fritt tillval på 1 timme

Under 2017 genomförde vi på FöUtb 85 föreläsningar över hela landet. Det finns ingen konkurrens organisationerna emellan. Det som kan skilja är längden på föreläsning och till viss del ämnen som berörs, varje organisation har tagit fram sitt material. Är din organisation/förening intresserad av den här utbildningen, kontakta oss: Telefon: 031-43 27 09 eller 070-828 08 52 
E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se

Värt att nämna är det digitala vi tagit fram, finansierat av MSB, och som är för alla Frivilliga Försvarsorganisationer att använda.

För mer information.  Följ den här länken.

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-05 kl. 14:14 av Bertil Garpland.