Göteborgs Försvarsutbildningsförbund

 

Ubåtskränkningar och kärnvapenhot under Kalla Kriget och i Nutid.

Samarangemang med Förbundet Kustjägarna och Fallskärmsjägarklubben samt FöUtb GBG. 25 oktober Försvarsupplysning -  Km1 Nils-Ove Jansson. Plats: Bohussalen Göteborgs garnison/Käringberget. Föreläsningen startar 18:00. 

 

Vad hände under 1980-talets ubåtskränkningar? Vad har människor observerat i svenska vatten? Vilka motiv fanns och vad gjorde ubåtarna här? Hur nära var marinen att sänka en ubåt? Frågan om U 137:s uppdrag i Gåsefjärden besvaras också. Allt detta och lite till kommer Kommendör Nils-Ove Jansson att berätta om vid föreläsningen onsdagen den 25 oktober, 2017 med start kl 18,00. I Bohussalen Göteborgs garnision/Käringberget. Kommendör av 1. graden Nils-Ove Jansson är pensionerad sjöofficer som har haft en central roll under ubåtskränkningarna. Han har ingått i den marina analysgruppen och var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktsinsatser. Har även varit chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning och under åren 1992-95 chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och ställföreträdande chef för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten, MUST.

Tillträdesbestämmelser kräver anmälan. Skicka ett mail till garpland@telia.com Med personnummer, namn och senast den 16 oktober.


Läs också under nyheter till vänster. Där hittar du de senaste nyhetsbreven och annan aktuell information och under utbildning där du får tillgång till hela utbildningsprogrammet.

               Blicken.jpg

 

Göteborgs försvarsutbildningsförbund är en frivillig försvarsorganisation som har sina rötter i Landstormen. Göteborgs Landstormsförening bildades 1908. 

Under andra värdskriget - år 1940/1942 - delades Landstormen och två nya organisationer skapades: Hemvärnet och Centralförbundet för befälsutbildning. I samband med det bildades också Göteborg befälsutbildningsförbund. Förbundet bytte senare namn till Göteborgs FBU-förbund (FBU=Frivillig befälsutbildning). Centralförbundet för befälsutbildning har bytt namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet den 1.1 2006. Då ändrade Göteborgsförbundet också sitt namn till Göteborgs försvarsutbildningsförbund.

Vår uppgift är densamma som den varit från 1908 d v s att på frivillig basis utbilda befattningshavare i det militära och civila försvaret. Vi ska också informera om försvaret.
Vårt geografiska verksamhetsområde är Göteborgs-, Mölndals-, Partille- Kungälvs-, Kungsbacka-, Öckerö-, Ale-, Lerums-, Härryda- och Tjörns kommuner.

 

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-18 kl. 14:53 av Bertil Garpland.