Göteborgs Försvarsutbildningsförbund

Medlemsinformation

Den 1/12 skickades det ut ett centralt nyhetsbrev från Svenska Försvarsutbildningsförbundets kansli (avsändare noreplay@forvarsutbildarna.se)
Du som misstänker att du inte har fått detta mail, bör kontrolera att du har angett rätt mail adress. Gå in på på Försvarsutbildarna / logga in på mina sidor och uppdatera din mail adress samt övriga uppgifter på dina sidor. Lösen är medlxxxx där du ersäter xxxx med de sista siffrorna i dit personnummer. Du ska sedan välja ett personligt lösenord som du sedan ska använda för dina sidor.


 

KU-utbildning Hv vid tre tillfällen under våren

Försvarmedicin, CBRN, Eldobservatörstjänst samt muntlig stridsövning för KompC och PC    För mer information följ den här länken


 

21 februari - en föreläsning om hot ur SÄPO,s perspektiv

I samarbete med Förbundet Kustjägare bjuder vi in till en föreläsning.

Efter många år på KJ-komp så har Stefan Lindvall nu blivit blivit Chef för SÄPO i Göteborg. Han kommer att hålla en mycket intressant föreläsning om hotet idag.

Tid: 21/2 kl 1800. Plats: Bohussalen, Göteborgs Garnision. Tillträdes bestämmelser kräver anmälan. Skicka mail med anmälan till garpland@telia.com, med namn och personnummer senast 13 februari.


 

Förbundsstämma med försvarsupplysning den 15 mars på Kvibergs Kantin  - öppen för alla medlemmar. 

Valberedningen efterlyser nomineringar till styrelsen. För mer information följ den här länken
 


 

 

Utbildningsprogram 2018   

Följ den här länken

 

Läs också under nyheter till vänster. Där hittar du de senaste nyhetsbreven och annan aktuell information och under utbildning där du får tillgång till hela utbildningsprogrammet.

               Blicken.jpg

 

Göteborgs Försvarsutbildningsförbund är en frivillig försvarsorganisation som har sina rötter i Landstormen. Göteborgs Landstormsförening bildades 1908. 

Under andra värdskriget - år 1940/1942 - delades Landstormen och två nya organisationer skapades: Hemvärnet och Centralförbundet för befälsutbildning. I samband med det bildades också Göteborg befälsutbildningsförbund. Centralförbundet för befälsutbildning har bytt namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet den 1.1 2006. Då ändrade Göteborgsförbundet också sitt namn till Göteborgs försvarsutbildningsförbund.

Vår uppgift är densamma som den varit från 1908 d v s att på frivillig basis utbilda befattningshavare i det militära och civila försvaret. Vi ska också informera om försvaret.
Vårt geografiska verksamhetsområde är Göteborgs-, Mölndals-, Partille- Kungälvs-, Kungsbacka-, Öckerö-, Ale-, Lerums-, Härryda- och Tjörns kommuner.

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-15 kl. 14:28 av Bertil Garpland.