Göteborgs Försvarsutbildningsförbund

Vårt geografiska verksamhetsområde är Göteborgs-, Mölndals-, Partille- Kungälvs-, Kungsbacka-, Öckerö-, Ale-, Lerums-, Härryda- och Tjörns kommuner.

Göteborgs försvarsutbildningsförbund är en frivillig försvarsorganisation som har sina rötter i Landstormen. Göteborgs Landstormsförening bildades 1908. 

Under andra värdskriget - år 1942 - delades Landstormen och två nya organisationer skapades: Hemvärnet och Centralförbundet för befälsutbildning. I samband med det bildades också Göteborg befälsutbildningsförbund. Förbundet bytte senare namn till Göteborgs FBU-förbund (FBU=Frivillig befälsutbildning). Centralförbundet för befälsutbildning har bytt namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet den 1.1 2006. Då ändrade Göteborgsförbundet också sitt namn till Göteborgs försvarsutbildningsförbund.

Vår uppgift är densamma som den varit från 1908 d v s att på frivillig basis utbilda befattningshavare i det militära och civila försvaret. Vi ska också informera om försvaret.

 

Blicken.jpg

 

 

Läs nyheter till vänster. Där hittar du de senaste nyhetsbreven och annan aktuell information.

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-15 kl. 10:56 av Bertil Garpland.