Göteborgs Försvarsutbildningsförbund

KU-UTBILDNING FÖRSVARSMEDICIN/CBRN 2-3 december

Utbildningen riktar sig mot all personal i hemvärnsbataljonerna och – för de som inte fullföljt sitt avtal ännu för 2017 – kan tillgodoräkna sig 1+1 kontraktsdag. Målsättning och syfte är, att kunna genomföra tillpassningskontroll av skyddsmask M/90 samt ha kännedom om hur saneringsbanans uppbyggnad och funktionalitet. Försvarsmedicin – repetition och eller bibehållen kompetens avseende ”!:a hjälpen”– HLR samt agerande vid och omhändertagande vid ”skada- och/eller olycksfall” – exempel skottskador vid beskjutning eller skadeutfall vid sabotage mot fordonstransporter., samt förståelse för förbandets sjukvårdsresurs- och kompetens. För mer information följ den här länken

Soldatprov den 2 december

Den 2 december genomförs ett soldatprov inom Göteborgs garnision. Göteborgs amfibiekårsförening ansvarar för genomförande. Inbjudna är alla medlemmar i Förbundet.

Amälan (krävs för att komma in på GBG garnision) görs senast den 22 november till lg.blidberg@forsvarsutbildarna.se. Samling klockan 0900 2 december på Göteborgs garnison med uniform och utrustning för att genomföra ett soldatprov. Mer information lämnas till de som anmäler sig av Lars-Göran Blidberg.

Förbundskonferens 16 december på Kviberg

Mellan kl 10:00 - 15:00. Inbjudna är anslutna föreningars styrelser. Agendan handlar om 2018 års verksamhets-/utbildningsplan. Vi bjuder på lunch. Därför anmälan till garpland@telia.com så vi vet hur många som kommer.

Preliminärt utbildningsprogram 2018

Följ länken


Läs också under nyheter till vänster. Där hittar du de senaste nyhetsbreven och annan aktuell information och under utbildning där du får tillgång till hela utbildningsprogrammet.

               Blicken.jpg

 

Göteborgs Försvarsutbildningsförbund är en frivillig försvarsorganisation som har sina rötter i Landstormen. Göteborgs Landstormsförening bildades 1908. 

Under andra värdskriget - år 1940/1942 - delades Landstormen och två nya organisationer skapades: Hemvärnet och Centralförbundet för befälsutbildning. I samband med det bildades också Göteborg befälsutbildningsförbund. Centralförbundet för befälsutbildning har bytt namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet den 1.1 2006. Då ändrade Göteborgsförbundet också sitt namn till Göteborgs försvarsutbildningsförbund.

Vår uppgift är densamma som den varit från 1908 d v s att på frivillig basis utbilda befattningshavare i det militära och civila försvaret. Vi ska också informera om försvaret.
Vårt geografiska verksamhetsområde är Göteborgs-, Mölndals-, Partille- Kungälvs-, Kungsbacka-, Öckerö-, Ale-, Lerums-, Härryda- och Tjörns kommuner.

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-21 kl. 22:31 av Bertil Garpland.