Styrelsen

Föreningen hade sin föreningsstämma 20170218 - Då valdes följande personer.

Ordförande        Alf Svensk 
Sekreterare       Hans Vandèr 
Kassör               Peter Blom 
 
Ledamöter         Jan Holmqvist
                         Inge Eriksson
Ersättare            Jimmy Östlin
                         Leif Bohjort 
                       
 
 
 
 
Skjutbanechef                      Peter Blom 
Julbergsgruppen                   Robin Sandström
                                           Jimmy Östlin
                                           Anders Lindberg
 
 
 
 
 
 
Sidan publicerad/ändrad 2017-04-25 kl. 16:01 av Peter Blom.