Personuppgifter

Medlemskap

Utbildningskort

Gör kursansökan

Ansökningsstatus

Logga in
Medlemsnummer
Lösenord
Här loggar du som medlem in för att hantera dina personuppgifter, göra kursansökan, anmäla adressändring m.m.

Ditt medlemsnummer (sex siffror) hittar du på baksidan av medlemstidningen Försvarsutbildaren.
Ditt lösenord är "medlXXXX", där du ska byta ut "XXXX" mot Dina fyra sista siffror i Ditt personnummer.

Du kan också kontakta Försvarsutbildarnas centrala kansli för hjälp.