Stockholm 2 december

Försvarsutbildarna Stockholm i samverkan med Allmänna Försvarföreningen och Kungliga Krigsvetenskapsakademin inbjuder till  Försvarsdebatt under rubriken:

Kan Sverige försvaras?

Tid: 2 december kl 1830 - 2100
Plats: Armémuseum Hörsalen
Inledare: ”Strategisk vindkantring”- Den strategiska utvecklingen i världen och Europa.
Kommendör Lars Wedin FMV, ledamot av KKrVA

”Det operativa dilemmat” – Vad Sverige militärt kan förmå i en militär konflikt i närområdet och det dilemma stats- och försvarsledningen kan stå inför.
Generalmajor Per Lodin FHS, ledamot av KKrVA
  
”Räcker pengarna?” – Försvarsmaktens ekonomiska läge.
Överingenjör Peter Nordlund, ekonomisk expert vid FOI, ledamot av KKrVA
Paneldebatt:

- Riksdagsledamot Johan Forssell (M)
- Riksdagsledamot Kerstin Lundgren (C)
- Överste Håkan Hedlund, Livgardet
- samt föredragshållarna

Moderator: Mikael Holmström, Svenska Dagbladet
Anmälan om deltagande görs till Irma Palm, irma.palm@forsvarsutbildarna.se, mobil 0705-58 93 53.

Välkomna
Stockholms Försvarsutbildningsförbund

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-10-30 kl. 12:32 av Anna Karlsson.