Malmö 14 oktober

Allmänna Försvarföreningen i Skåne i samverkan med Försvarsutbildarna Skåne och Kungliga Krigsvetenskapsakademin inbjuder till  Försvarsdebatt under rubriken:
"Kan Sverige försvaras? Den svenska försvarsförmågan i en föränderlig omvärld"

Tid: 14 oktober kl 1800 - 2030
Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö
Inledare: ”Strategisk vindkantring”- Den strategiska utvecklingen i världen och Europa.
Direktör Sven-Christer Nilsson, ledamot av KKrVA

”Det operativa dilemmat” – Vad Sverige militärt kan förmå i en militär konflikt i närområdet och det dilemma stats- och försvarsledningen kan stå inför.
Generalmajor Karlis Neretnieks, , ledamot av KKrVA
  
”Räcker pengarna?” – Försvarsmaktens ekonomiska läge.
Överingenjör Peter Nordlund, ekonomisk expert vid FOI, ledamot av KKrVA
Paneldebatt: Med inledarna och ledamöterna från riksdagens försvarsutskott:
- Allan Widman (Fp)
- Hans Wallmark (M)
- Peter Jeppsson (S)
Moderator: Heidi Avellan, politisk redaktör på Sydsvenskan
Anmälan om deltagande görs till Ola Fischer, Jungmansgatan 4 A 211 11 Malmö,
olafischer@telia.com, mobil 0708–23 72 50 senast den 11 oktober.

Välkomna
Ola Fischer, vice ordförande i AFF Skåne

Bilaga: Presentation av medverkande

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-09-23 kl. 13:31 av Anna Karlsson.