Boden 24 oktober

Allmänna Försvarföreningen, Försvarsutbildarna Norrbotten och Kungliga Krigsvetenskapsakademin inbjuder till Försvarsdebatt under rubriken:
"Hur mår försvaret?"

Vi hälsar alla välkomna till Seminarium med Information - Diskussion - Frågor

Tid: 24 oktober kl 1830 - 2100
Plats: SAGA-biografen i Boden
Program:

Inledning - Landshövding Sven-Erik Österberg

”Strategisk vindkantring”- Den strategiska utvecklingen i världen och Europa.
Överste Jan Mörtberg, Försvarshögskolan, ledamot av KKrVA

”Det operativa dilemmat” – Vad Sverige militärt kan förmå i en militär konflikt i närområdet och det dilemma stats- och försvarsledningen kan stå inför.
Överste 1. gr Bo Pellnäs, ledamot av KKrVA
  
”Räcker pengarna?” – Försvarsmaktens ekonomiska läge.
Överingenjör Peter Nordlund, ekonomisk expert vid FOI, ledamot av KKrVA

Paneldebatt:

I panelen deltar föredragshållarna:
- Chefen I19 Överste Olof Granander
- Repr chefen F 21 Överstelöjtnant Tommy Henriksson
- Försvarsutskottets ordf Peter Hultqvist (S)
- Riksdagsman Johan Johansson (M)

Moderator: Generalsekreterare Stefan Ring, Allmänna Försvarsföreningen
Anmälan om deltagande görs till Harlad Högström eller Bo Hultin på tfn: 0703-73 55 70 eller e-post: bo@hultin.pp.se


Bilaga: Presentation av medverkande

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-09-23 kl. 13:31 av Anna Karlsson.