Presentation av arrangörerna

Logo-Original

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som förenar många olika frivilliga verksamhetsområden under ett paraply. Försvars-utbildarnas verksamhet syftar till att engagera och rekrytera medlemmar till att frivilligt utbilda sig för de behov det svenska samhället har av frivilliga insatser.

Klicka här för mer information om Försvarsutbildarna

afflogo60

Allmänna Försvarsföreningen (AFF) är en ideell förening, fristående från myndigheter och politiska partier. Den har till syfte att skapa insikt om Sveriges säkerhetsproblem.

Klicka här för mer information om AFF

kkrva_logo

Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KkrVA) har under årens lopp utgjort ett forum för studium av samt diskussion och överläggning i frågor av stort intresse för försvaret och landets säkerhet. Akademien har alltid varit noga med att förmedla information om utvecklingen inom Sveriges försvar.

Klicka här för mer information om KKrVA

   

 

Sidan publicerad/ändrad 2013-06-14 kl. 13:24 av Anna Karlsson.

Nyheter