Fältartistkurserna Höllviken 2018

Dessa kurser genomför vi 2018 i Höllviken vecka 32:

 

Fältartist - Grundkurs

Kurskod: C 17162

 

Särskilda förkunskaper/krav

Deltagare skall vara medlem i Försvarets Fältartister, samt professionell utövare i underhållningsbranschen. Ett krav är att du betalat medlemsavgift.

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att erhålla nya fältartister, som efter fullgjord utbildning, ska vara väl rustade för framförallt nationella insatser.

Kursens mål

Eleven skall efter fullgjord kurs uppnått:

En grundläggande förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med mycket kort förberedelsetid.

En grundläggande kunskap om hur man för sig i uniform och kunna hantera sin egen personliga militära utrustning.

En bekantskap med, och odlat en avslappnad relation till vapnet Ak5.

Grundläggande kunskaper i ”första hjälpen”, hjärt-lung-räddning och LCABCDE-systemet.

En grundläggande förståelse för vår Försvarsmakts uppgifter samt fältartistens roll inom insatsorganisationen.

En grundlagd kunskap och förståelse om Försvarsmaktens värdegrund.

Kursbeskrivning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar. Under dagtid sker allmänmilitär utbildning såsom sjukvård, värdegrund, vapen- och materielutbildning. Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Vecka   
 

32

Startdatum   

 
2018-08-05

Slutdatum   

 
2018-08-11

Kursplats


Falsterbo kursgård

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet genom Försvarets Fältartister.

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Fältartisterna senast 2018-05-14.

 

Fältartist - Fördjupningskurs

Kurskod: C 17363

 

Särskilda förkunskaper/krav

Deltagare skall vara medlem i Försvarets Fältartister samt professionell utövare i underhållningsbranschen. Deltagaren skall ha genomfört Fältartist - Grundkurs.

Ett krav är att du betalat medlemsavgift.

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att färdigutbilda fältartister med genomförd grundkurs för insatser både nationellt och internationellt.

Kursens mål

Eleven skall efter fullgjord kurs uppnått:

En fördjupad förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med mycket kort förberedelsetid.

En grundlagd förståelse för vikten av eget personskydd vid framförallt internationella insatser kopplat till aktuella hotbilder.

Grundlagda färdigheter avseende intagande av skydd, stridsförflyttningssätt samt taktiskt omhändertagande av skadad (TOS).

En grundlagd förståelse för fältartistens roll som personalvårdare.

Grundlagda färdigheter att genomföra avlastningssamtal i syfte att bearbeta egna upplevelser inom fältartistgruppen.

En förståelse för folkrättens inverkan samt de regler för våldsanvändning som gäller vid respektive insatsområde.

Ökad kunskap och förståelse om Försvarsmaktens värdegrund och informationstjänst.

Grundläggande kunskaper om CBRN

Kursbeskrivning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar. Under dagtid sker allmänmilitär utbildning såsom personalvård, egenskydd, och informationstjänst. Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Vecka   
 

32

Startdatum   

 
2018-08-05

Slutdatum   

 
2018-08-11

Kursplats 


Falsterbo kursgård

Arrangör 

Svenska Försvarsutbildningsförbundet genom Försvarets Fältartister.

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Fältartisterna senast 2018-05-14.

Fältartist - Repetitionskurs

Kurskod: C 17402

 

Särskilda förkunskaper/krav

Deltagare skall vara medlem i Försvarets Fältartister samt professionell utövare i underhållningsbranschen. Deltagare skall ha genomfört Fältartist – grundkurs och fördjupningskurs Ett krav är att du betalat medlemsavgift.

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att bibehålla tidigare kunskaper och färdigheter samt möjlighet att återaktivera fältartister som varit ute ur verksamheten en längre tid. Efter genomförd och godkänd repetitionskurs skall eleven kunna fortsätta genomföra nationella och internationella insatser.

Kursens mål

Eleven skall efter fullgjord kurs genom repetition ha uppnått:

En ökad förståelse för de speciella förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar med mycket kort förberedelsetid.

En ökad kunskap om hur man för sig i uniform och kunna hantera sin egen personliga militära utrustning.

Grundläggande eller ökade kunskaper och färdigheter i ”första hjälpen”, hjärt-lung-räddning, LCABCDE-systemet och CBRN

En grundläggande förståelse för vår Försvarsmakts nuvarande uppgifter samt en ökad förståelse kring fältartistens roll inom insatsorganisationen.

En ökad kunskap och förståelse om Försvarsmaktens värdegrund.

En grundlagd eller ökad förståelse för vikten av personskydd i insatsområden och att öva förflyttningssätt vid farliga lägen.

En bekantskap med begreppet ”psykiska reaktioner” och genomfört avlastningssamtal.

En ökad eller grundlagd kunskap i ämnena Informationstjänst & Folkrätt. 

Kursbeskrivning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar. Under dagtid sker allmänmilitär utbildning såsom sjukvård, värdegrund, vapen- och materielutbildning. Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

 

Vecka   
 

32

Startdatum   

 
2018-08-05

Slutdatum   

 
2018-08-11

Kursplats 


Falsterbo kursgård

Arrangör 

Svenska Försvarsutbildningsförbundet genom Försvarets Fältartister.

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Fältartisterna senast 2018-05-14.

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-04-05 kl. 17:34 av Tomas Boström.