Medlemsinformation

 

Din medlemsavgift behövs!

Fältartisterna är i ropet! Vi efterfrågas mer och mer både internationellt och inom Sverige. I försvarsmaktens skrifter nämns Fältartisterna alltid i positiva ordalag. Vi anses både viktiga och duktiga. Det är vi stolta över. Vår verksamhet växer alltså, men kostar pengar. En mindre men viktig del av finansieringen kommer från medlemsavgifterna. Om vi inte får in medlemsavgifter kommer förbundet att gå back, vilket äventyrar vår verksamhet.

Årsagiften är blygsamma 150 kronor.

Avgiften betalas till PlusGirokonto 5 98 58 -1. Glöm inte att skriva vem inbetalningen avser.

Mats Nordenborg
Förbundskassör 
Sidan publicerad/ändrad 2014-03-28 kl. 21:43 av Tomas Boström.