Hur du blir fältartist

Vem kan bli fältartist?
• Du måste vara professionell artist, musiker, arrangör, komiker, skådespelare, illusionist, ljud/ljus-tekniker, dansare eller ha ett liknande yrke inom underhållningsbranschen som kan vara intressant för fältartisterna.
• Du måste vara svensk medborgare
• Du får inte vara vapenvägrare
 
Hur blir man fältartist?

 Berätta för oss vem du är. Skicka in en ansökan till oss som innehåller följande:
• Personligt brev och CV som redogör för din yrkesroll och varför du vill bli fältartist. 
• Om det finns, länkar till eventuella hemsidor, myspacesidor eller youtubeklipp där vi kan se dig uppträda.
• Ev. militär utbildning
• Minst 2 referenser, varav en måste vara till en nuvarande medlem i fältartisterna. 
• Personnummer
• Adress, telefonnummer, email-adress

Skicka din ansökan till medlemsutskottets sammankallande, som är ansvarig för medlemsrekryteringen, på adress:

medlem@faltartisterna.se

Vad innebär det att vara fältartist?

Som medlem i Försvarets Fältartister får du möjlighet att utbilda dig på någon av våra Fältartistkurser som genomförs varje år i Höllviken vecka 32. Vissa år finns det även en kurs i Ånn i början av året.
Efter genomförd kurs ställer du dig till förfogande att på frivillig väg kunna genomföra insatser som Fältartist, nationellt och internationellt. 
När du antagits som Fältartist, via ett välkomst-mail kostar medlemskapet 150kr/år. För att vara medlem, få gå kurs och komma i fråga för fältartistaktiviteter, måste du ha betalat din årsavgift. Avgiften betalas till Försvarets Fältartister på plusgiro 59858–1. Denna avgift är en viktig del av vår ekonomi eftersom våra anslag är låga. Styrelsens arbete är helt ideellt. Betalar du inte riskerar du att uteslutas ur förbundet.

Välkommen till FÄLTARTISTERNA!

Anna-Maria Löfgren
Ordförande i Försvarets Fältartister
 

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-06-10 kl. 18:00 av Tomas Boström.