Vill du gå på ett militärt gymnasium?

Intresseundersökning till Försvarsutbildarnas ungdomsmedlemmar

Försvarsmakten kommer inom kort upphöra med att utbilda värnpliktiga och ersätta detta med att anställa soldater och sjömän. Just nu pågår det därför olika studier över hur man skall kunna attrahera och rekrytera ungdomar till dessa tjänster.

Som frivilligorganisation vill vi inom Försvarsutbildarna engagera oss i denna omställning. Därför har vi valt att vända oss till alla våra ungdomsmedlemmar med en intresseundersökning. Undersökningen ingår i en utredning som görs av Försvarsutbildarnas kansli och Föreningen Ambassadörsakademin som driver två gymnasieskolor i Stockholm/Waxholm. Utredningen syftar till att undersöka förutsättningarna för att etablera gymnasieutbildning med anknytning till Försvarsmakten.

Vi hoppas att just du vill ta dig tid att besvara våra frågor eftersom våra ungdomars synpunkter är särskilt viktiga för oss.

Alla svar lämnas anonymt.

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till:
Informationschef Per Klingvall på Försvarsutbildarnas kansli  på e-post eller telefon 08-587 742 00
eller till Rektor John Sjöberg på e-post eller telefon 08-515 142 50.

* = Obligatoriska uppgifter

Bakgrundsfakta

Ålder?*
Kön?*

Årskurs?*Deltar du frekvent i Försvarsutbildarnas verksamhet?*

Är du aktiv även i någon annan frivilligorganisation?*

Är du intresserad av en karriär inom Försvarsmakten?*

Är du intresserad av en karriär som ledare/chef?*

Har eller har du haft mer än två förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?*

Enkät

Upplever du att Försvarsmakten är närvarande på något sätt i din skola?*

Upplever du att någon frivilligorganisation är närvarande på något sätt i din skola?*

Om du är/skulle vara intresserad av en framtida karriär inom Försvarsmakten:

Skulle du främst söka till...*

Om det fanns en skola med koppling mellan Försvarsutbildarna och Försvarsmakten, kan du tänka dig att söka/byta dit?*

Om du skulle söka till en gymnasieskola med koppling mellan Försvarsutbildarna och Försvarsmakten vad är då viktigast (prioritera i nummerordning, med 1 som viktigast):

Tack för Din medverkan!

* = Obligatoriska uppgifter