Förbundsmästerskap Fältskjutning

Traditionellt mästerskap i fältskjutning, omfattande 4-6 olika stationer. Mästerskapet skjuts i två klasser: k-pist och Ak4/Ak5.
Möjlighet till mycket kort inskjutning finns på skjutplatsen. Skytt kan, i mån av tid, delta i båda klasserna.

Meddela på anmälan om du önskar låna vapen!
Skytt som ska låna vapen skall delta i inskjutningen under lördagen, se övningen "Träning/inskjutning"!

Tid:
2003-08-31
Plats:
Meddelas anmälda deltagare
Förkunskaper:
Utbildning på aktuellt vapen

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:08 av System user.