Förbundsmästerskap Banskjutning / Riksskytte

Förbundets traditionella mästerskap i banskjutning samt FBU Riksskytte med såväl k-pist som Ak4 och Ak5.
Under lördagen skjuts förbundsmästerskap och Riksskytte med k-pist, och under söndagen motsvarande med Ak4 och Ak5. I mästerskapet är det gemensam klass för Ak4 och Ak5, medan Riksskyttet i mån av tid kan skjutas med båda vapnen.

Meddela på anmälan om du önskar låna vapen!
Under helgen finns mycket begränsade möjligheter till inskjutning. Skytt som önskar låna vapen bör delta i träningsdagen den 30 augusti, se övning "Träning/Inskjutning".

Tid:
2003-09-27 K-pist
2003-09-28 Ak4/Ak5
Plats:
Meddelas anmälda deltagare
Förkunskaper:
Utbildning på aktuellt vapen

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:08 av System user.