Kontakta förbundet

Styrelsen 2017.

DALARNA

Adress:
c/o Claus Dehlin
Box 701
791 29 Falun
E-post:
claus.dehlin@forsvarsutbildarna.se

Förbundsordförande

Patrik Warström

Vice förbundsordförande

Michael Andersson

Förbundsstyrelsen

Styrelseordförande (AU)
Michael Andersson
Vice styrelseordförande (AU)
Catarina Nässlander
Förbundssekreterare (AU)
Claus Dehlin
Förbundskassör (AU)
Per Andersson
Ledamot
Marcus Rooth
Ledamot
Torgny Johansson
Ledamot
Mattias Sälgström
Ersättare
Mattias Lövqvist, Anna Björklund, Henrik Åström
Övriga förtroendevalda  
Revisorer
Jan Åke Nylander, Ricard Koljo
Revisorsersättare
Jan Sundlöv

Rekrytering, utbildning, information och medaljer

Efter beslut i förbundsstyrelsen 2015 sköts dessa uppgifter av arbetsutskottet (AU). För mer information i dessa frågor kontakta någon där.
Valberedning Ulf Stenberg, Hans Stening
   

Bli medlem i Försvarsutbildarna Dalarna.
Försvarsutbildarna Dalarna är sedan 2009 ett förbund utan föreningar och du löser alltså ditt medlemskap direkt till förbundet.

Medlemsavgiften är för närvarande (2016) 100 kronor för vuxen och 20 kronor för ungdom (t o m 18 år). Du betalar till PG 22 02 60-4, Försvarsutbildarna Dalarna.

Tänk på att märka din betalning med namn eller personnummer.
Utan märkning så har vi ingen möjlighet att se vem som betalt.

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-04-29 kl. 15:43 av Claus Dehlin.