Grundkurs Krisberedskapssystemet

Under året genomförs grundutbildning för de som ska verka som nyckelpersoner i olika frivilliga förstärkningsresurser.

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens gällande krisberedskapssystemet för att kunna svara upp mot den befattning som krävs för dessa nyckelpersoner. Övrig kompetensgivande utbildning sker genom respektive förstärkningsresurs verksamhet.

Kursen kommer att ha deltagare från flera olika förstärkningsorganisationer. Utbildningen kopplas till viss del till det län som utbildningen genomförs i så det förutsätts att deltagarna i första hand komma från detta län men även personer från angränsande län och deltagare från nationella förstärkningsresurser kan söka till kursen. Urvalet av ansökningar görs av respektive organisation på central nivå som därefter skickar in en prioriterad ansökningslista till Försvarsutbildarna enligt angivna datum.

Mål
Målet är att deltagarna i sin roll som nyckelperson i en frivillig förstärkningsresurs skall ha kunskap och förståelse för det svenska krisberedskapssystemet samt kunskap och förståelse för hur information och kommunikation fungerar i kriser.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna ha en nyckelbefattning i en frivillig förstärkningsresurs.

Målgrupp
Individer som har, eller skall ha, en nyckelbefattning inom en frivillig förstärkningsresurs.
Individer som behöver kompetensen för att kunna vara en del av frivilliga försvarsorganisationers utveckling eller samordnare av förstärkningsresurser.

Innehåll i stort
Nationella krisberedskapssystemet
Krisinformation och myndighetsinformation
Begrepp och mekanismer

Kursen genomförs med föreläsare från bl a kommuner och länsstyrelse. Det kommer även att genomföras grupparbeten med ett fiktivt krisscenario som grund.

Kursbenämning: Gk Krisberedskapssystemet
 

Kurskod Vecka Startdatum Slutdatum Län Kursplats
C 71106 15 2014-04-11 2014-04-13 Kalmar Kalmar
C 71106 17 2014-04-25 2014-04-27 Värmland Karlstad
C 71106 19 2014-05-09 2014-05-11 Västerbotten, Norrbotten Skellefteå
C 71106 20 2014-05-16 2014-05-18 Södermanland  
C 71106 37 2014-09-12 2014-09-14 Stockholm  
C 71106 43 2014-10-24 2014-10-26 Östergötland  
C 71106 48 2014-11-28 2014-11-30 Jämtland, Härjedalen, Västernorrland  


Anmälan
Anmälan sker till respektive egen organisation som prioriterar elevernas ansökningar. Organisationen, på central nivå, skickar därefter in den samlade prioriterade listan med personuppgifter (enligt nedan) till Försvarsutbildarna som administrerar kurserna. Det är av vikt att slutgiltig prioritetslista sänds enligt angivet sista datum till Försvarsutbildarna. Således ombeds ni att enkom sända över en (1) anmälningslista per kurstillfälle och inte sända in anmälningar vid flera tillfällen för samma kurstillfälle.

När eleven blivit uttagen får denne ett brev hemsänt med information om resebeställning, deltagarlista och schema för kursveckan. Eleven skall då skicka in svar om att de kan gå kur-sen. De som inte blir antagna får inget besked.


Ange i ansökan för varje elev (* anger obligatorisk uppgift för att ansökan skall kunna hanteras):
Namn *
Personnummer *
Mejladress *
Organisation *
Prioritetsordning * (om fler sökande än 1 från er organisation)
Befattning
Mobilnummer
Postadress

Ansökan skickas till utbildning@forsvarsutbildarna.se

 

Sidan publicerad/ändrad 2014-02-25 kl. 12:51 av Anna Karlsson.