Frivillig förstärkningsresurs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsutbildarna och andra frivilliga försvarsorganisationer erbjuder utbildning inom området civil krishantering. Våra utbildningar inriktas främst mot deltagande i förstärkningsresurser på regional och nationell nivå. På denna sida kommer vi att presentera Försvarsutbildarnas utbildningar.

Utbildning av resurspool i Uppland

fresurs2Krisstödsförbundet genomför regional utbildning till stöd för länsstyrelsen i Uppsala. Under året genomförs löpande såväl grundkurser som kompletteringskurser som syftar till att öka kunskap och förmåga hos de som deltar eller vill delta i resurspoolen.

För information om tider och platser kontakta:
info@krisstodsforbundet.se, tel: 08-12 34  11, 070-722 34 11

 

Utbildning för regional resurspool i Halland

fresursUtbildningen omfattar grunder i praktiskt ledarskap och genomförs under hösten på Tylebäck kursgård.

För mer information kontakta: Lennart Bengtsson/Försvarsutbildarna Halland; lennart.bengtsson@forsvarsutbildarna.se

Sidan publicerad/ändrad 2014-02-24 kl. 13:36 av Anna Karlsson.